Waarom in Utrecht

WAAROM CULTURELE ANTROPOLOGIE IN UTRECHT?

  • Studenten geven Culturele antropologie van de Universiteit Utrecht in de NSE 2019 een algemeen oordeel van 4,2 (op een schaal van 1 tot 5).
  • De opleiding is actueel en relevant
  • Als student doorloop je de hele empirische cyclus met een veldwerkperiode van ca. 10 weken in binnen- of buitenland, waarbij je gedurende je gehele studieperiode zowel veel begeleiding als veel vrijheid krijgt.
  • De opleiding sluit goed aan op de praktijk
  • Eigen tijdschrift voor studenten antropologie: SCAJ
  • Ambitieuze studenten krijgen de kans om via het Honours College Sociale Wetenschappen nóg meer uit zichzelf en hun studie te halen.

EEN ACTUELE EN RELEVANTE OPLEIDING

De bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie van de Universiteit Utrecht leidt je op tot een zelfstandige en kritische academicus. Je combineert bestaande kennis met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, waarvan je een deel zelf vergaart met (vooral) kwalitatief onderzoek.

Onze enthousiaste docenten maken in hun lessen veel gebruik van hun recente onderzoekservaring, waardoor het studieprogramma altijd actueel en relevant is. De expertises van onze eigen docenten worden aangevuld met die van gastdocenten uit het werkveld. Daarnaast doe je ervaring op met praktijkopdrachten bij organisaties, stages, en je eigen bacheloronderzoek. 

VELDWERKONDERZOEK IN HET BUITENLAND*

Veldwerk is een fundamenteel onderdeel van de bachelor Culturele antropologie van de Universiteit Utrecht. Al in het tweede jaar krijg je de ruimte om, als je dat wilt, een tijdje in het buitenland te studeren.

In het derde jaar kun je ervoor kiezen om je bacheloronderzoek tien weken lang op locatie in Guatemala te doen. Je krijgt hierbij veel begeleiding – van een taalcursus ter plaatse tot intensieve feedback op de veldrapporten die je schrijft – maar ook veel vrijheid. Onze studenten zijn altijd erg enthousiast over dit veldonderzoek. Een bacheloronderzoek op een heel andere locatie, bijvoorbeeld in Brazilië, Zuid-Afrika, of juist Nederland, behoort onder enkele voorwaarden ook tot de mogelijkheden.

*Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus is nog onduidelijk of en hoe er in het collegejaar 2020-2021 naar het buitenland gereisd kan worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op dit gebied. Uiteraard bieden we - indien nodig - een gepast en volwaardig alternatief.

AANSLUITING OP DE PRAKTIJK

Het onderwijs van de Utrechtse opleiding Culturele antropologie sluit aan op de actualiteit en probeert die te begrijpen vanuit de antropologische theorievorming en methoden van onderzoek. Met die bagage kun je een belangrijke bijdrage leveren aan allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals culturele diversiteit, mondialisering, gender, conflict, duurzaamheid, religie, media, visuele antropologie, burgerschap en de sociale, politieke en culturele dimensies van de stedelijke omgeving. Lees hier meer over de mogelijke beroepen.

SCAJ: Tijdschrift voor studenten antropologie

De Students of Cultural Anthropology Journal (SCAJ) is een platform waar studenten ervaring opdoen met het reviewen en publiceren van elkaars geschreven werk. SCAJ verbindt zo verschillende jaar cohorten en creëert een interactieve leeromgeving waar de bijdrage van alle studenten welkom is.

Honours College Sociale Wetenschappen

Zoek je extra uitdaging en wil je nóg meer uit je studie en uit jezelf halen? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt je een uitdagend driejarig programma met kleinschalig en interactief onderwijs om je te verdiepen, te verbreden en te ontwikkelen op je eigen vakgebied.

 

Studievereniging Djembé

Studievereniging Djembé is een vereniging van, voor en door studenten Culturele antropologie. Djembé organiseert een gevarieerd aanbod van zowel studie-inhoudelijke activiteiten als ontspanningsactiviteiten.

Wat zeggen onze studenten?

In dit filmpje vertellen Naomi en Walter over hun ervaringen. Naomi: “Culturele antropologie is niet een studie van alles wat veraf is, maar gaat juist over wat dicht bij je staat.”

Lees ook eens wat onze studenten te vertellen hebben over hun opleiding. Wat vindt Merel, die momenteel Culturele antropologie studeert, van haar studie? Of Ying, die inmiddels is afgestudeerd en terugblikt op haar studie.

Utrecht studentenstad

Utrecht is een echte studentenstad met veel en divers aanbod op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Lees meer over de Utrechtse Introductietijd (UIT), op kamers gaan, studentenorganisatiescultuur en sport, en uitgaan in Utrecht.