Studieprogramma

Wat ga je doen?

Studenten aan het werk in de bibliotheek

Culturele antropologie duurt drie jaar. In het eerste jaar volg je inleidende vakken in de culturele antropologie en in methoden en technieken van onderzoek. Vanaf het tweede jaar kun je meer richting geven aan je studie door zelf - op basis van je eigen interesses - je vakken te kiezen of je profileringsruimte in te richten. Je sluit de opleiding in het derde jaar af met het bachelorproject. Belangrijk onderdeel daarvan is het verrichten van veldwerk gedurende een periode van ongeveer tien weken. Dat kun je ook in het buitenland doen. De uiteindelijke verslaglegging van je wetenschappelijke onderzoek en bevindingen resulteert ten slotte in je bachelorthesis.

Voorbereiding op je loopbaan tijdens je studie

Tijdens je opleiding word je zo goed mogelijk voorbereid op je beroepsloopbaan door middel van de leerlijn ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’. Deze loopt vanaf begin tot het einde van de studie. De leerlijn bestaat uit verschillende elementen die zijn ingepast in de vakken die je krijgt  en heeft als doel je alle benodigde inzichten en vaardigheden te leren om je weg op de arbeidsmarkt te kunnen vinden.

Welke vakken krijg je?

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bacheloropleiding bestaat uit twee delen:

  • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen en buiten de eigen opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masterprogramma’s in aanmerking te komen. Een stage, een minor en studeren in het buitenland behoren tot de mogelijkheden.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur per week aan je studie.

Werk- en toetsvormen

De meeste vakken bestaan uit een mix van college, werkgroepen, (groeps)opdrachten en zelfstudie. In de werkgroepen besteed je aandacht aan de literatuur en train je je academische vaardigheden. De opdrachten zijn actueel en leren je allerlei vaardigheden van debatteren en presenteren, het verzamelen en analyseren van onderzoeksbevindingen, het schrijven van wetenschappelijke papers en essays tot het maken van podcasts. Bij Culturele antropologie werk je regelmatig samen aan groepsopdrachten. In Utrecht Science Park zijn er speciaal voor studenten diverse locaties en studielandschappen om (samen) te studeren. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormTijdsbesteding
Hoorcollege25%
Werkcollege20%
Practicum10%
Groepswerk15%
Zelfstudie30%

Groepsgrootte

In 2023 zijn 80 eerstejaarsstudenten aan de opleiding Culturele antropologie begonnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. In een werkgroep zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Stage

In een stage doe je ervaring op in praktische antropologische werkzaamheden. Een stage in Nederland of het buitenland biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen.

Studiebegeleiding

Bij Culturele antropologie kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Culturele antropologie behaald hebben om je studie met het tweede jaar te mogen vervolgen.