Extra uitdaging

Wil je meer uit je studie halen en je talenten ontwikkelen? Honoursonderwijs is extra uitdagend onderwijs, dat verder gaat waar een reguliere universitaire opleiding ophoudt. Het onderwijs is verbredend en verdiepend en geeft je de ruimte om over grenzen van je vakgebied heen te kijken.

Je kunt kiezen tussen het facultaire Honours College Sociale Wetenschappen, of het universiteitsbrede Descartes College.

Honours College Sociale Wetenschappen

Het Honours College Sociale Wetenschappen is een driejarig programma dat naast de reguliere bacheloropleiding wordt gevolgd. In dit programma staat uitdagend, kleinschalig en interactief onderwijs centraal. Het Honours College biedt je de kans om het beste uit jezelf naar boven te halen en je te verdiepen en te verbreden, waar je reguliere bacheloropleiding ophoudt. De interdisciplinariteit van het programma geeft je de ruimte om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en kennis te maken met studenten van andere disciplines. In totaal volg je 15 EC bovenop de bachelor. Ook wordt aan een deel van de reguliere bachelorvakken een honourscomponent toegevoegd. Bovendien biedt het Honours College je de kans om onderdeel uit te maken van een levendige community, bestaande uit studenten én docenten.

Voor wie?

Ben je benieuwd geworden naar het honoursprogramma, maar twijfel je nog of het wel bij jou past? In de onderstaande video gaat dr. Tali Spiegel verder in op deze vraag en vertellen studenten uit de Honours Council wat het programma voor jou kan betekenen.

Kortom, het Honours College Sociale Wetenschappen past bij jou, als je:

  • meer uit jezelf en je studie wilt halen;
  • graag net een beetje verder kijkt;
  • nieuwe dingen wilt ontdekken, binnen én buiten je vakgebied;
  • deel wilt uitmaken van een kleinschalige community;
  • een gezonde dosis doorzettingsvermogen hebt.