Een boodschap overbrengen

In de studie Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) verwerf je inzicht in mediagebruik en communicatieprocessen. Je bestudeert welke rol tekst en beeld spelen bij de keuze voor een medium maar ook hoe deze kenmerken het verloop en de uitkomst van het communicatie­proces beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe een commercial het gedrag van consumenten probeert te sturen. Je herkent en evalueert de politieke en industriële factoren die het media-aanbod en communicatie sturen: wie bepaalt wat we zien op televisie en wiens belangen worden daarmee gediend? Je verdiept je in de wijze hoe mediagebruik en communicatie worden gestimuleerd én beperkt door de eigenschappen van het menselijk brein en de mogelijkheden die een medium (Twitter, Snapchat) biedt. In de Utrechtse opleiding ligt de focus op de meer zakelijke communicatie van de overheid en grote bedrijven, maar ook op het aanbod van entertainment via televisie en social media.

Communicatie in woord en beeld

Bij de bachelor CIW in Utrecht worden communicatie en mediagebruik vanuit verschillende perspectieven bestudeerd. Je leert over de samenhang tussen communicatie in woord en beeld en welke rol media hierin spelen. Je leert onderzoek doen naar gesprekken, teksten, websites, film, televisie, maar ook naar social media zoals Facebook en Twitter. In de studie krijg je antwoord op vragen als:

 

  • Hoe wordt het proces van identiteitsvorming beïnvloed door tekst, beeld en media?
  • Hoe wordt betekenis geconstrueerd op basis van losse woorden of beelden? Welk sociaal, affectief en semiotisch systeem zit daar achter?
  • Welke invloed hebben nieuwe communicatietechnologieën op de wijze van communicatie en de cultuur van hun gebruikers?
  • Welke methoden zijn geschikt om communicatie en mediagebruik te onderzoeken, bijvoorbeeld om communicatie te optimaliseren?

Aan de slag in de communicatie

De bachelor CIW bereidt je voor op tal van beroepen in de media- en communicatiesector. Veel van onze afgestudeerden zijn werkzaam als communicatie- en media-adviseur bij de overheid, in de not-for-profitsector of in het bedrijfsleven. Velen werken in de public relations, reclame, voorlichting of marketing. Anderen werken als zelfstandige tekstschrijvers of als redacteur bij televisieprogramma’s. 

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56826