Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je gemiddeld 12 tot 18 uur per week aan onderwijs, dat grotendeels Nederlanstalig is. Je leest zowel Engelse als Nederlandse literatuur.

Vakkenpaketten

Je volgt de vakken die je kiest in samenhangende pakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken, wat zorgt voor een goede opbouw van je studie. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je de medestudenten snel kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied communicatie- en informatiewetenschap, maar er is ook veel ruimte voor verbreding en interdisciplinariteit. Je kunt kiezen uit: 'Media, data en maatschappij', 'Media, communicatie en markt', Communicatie, organisatie en interactie' en: 'Cultuur, communicatie en diversiteit'.

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 24 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

15%

Practicum

5%

Groepswerk

25%

Zelfstudie

45%

Stage

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Studenten Communicatie- en informatiewetenschapen waren in het verleden werkzaam bij mediaorganisaties en omroepen zoals NPO, RTL, VPRO en BNN-VARA, kranten zoals Volkskrant en NRC en webredacties/afdelingen bij grote overheidsinstanties zoals Binnenlandse Zaken. 

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 165 studenten aan de opleiding CIW. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire