Honoursonderwijs

Bij het CPS zijn alle vakken op honoursniveau. De inhoud en aanpak zijn gericht op gemotiveerde studenten die het leuk vinden om samen aan projecten te werken die hun nieuwsgierigheid en creativiteit stimuleren. Houd je er bijvoorbeeld van dieper op aangeboden stof in te gaan, deel te nemen aan activiteiten naast school (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bij een vereniging) of om je kennis en vaardigheden in te zetten om ‘de wereld te verbeteren’? Dan ben je wellicht een honoursstudent!

Ik heb diverse skills geleerd en heb kunnen samenwerken met studenten van veel verschillende studies.
cynthia siebrand cps honours

Naast het studieprogramma, kunnen CPS-studenten vanaf hun tweede studiejaar deelnemen aan het extracurriculaire honours programma (EHP) samen met studenten uit de honoursprogramma’s van de overige opleidingen van de faculteit Bètawetenschappen. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om samen met andere studenten te werken aan uitdagende en complexe projecten zowel binnen als buiten de farmaceutische wetenschappen.

Over twee jaar (studiejaar 2 en 3) verdeeld, behaal je 15 extra studiepunten met projecten binnen:
• het Honours Programma Farmaceutische Wetenschappen (7,5 EC)
• de interdisciplinaire Science Honours Academy (7,5 EC) waar je samen met andere bètahonoursstudenten bijvoorbeeld workshops, symposia en excursies organiseert.

Meer informatie? Neem contact op met coördinator Dirk Rijkers.