Waarom in Utrecht

De opleiding Biomedische wetenschappen volg je voor een groot deel in het UMC Utrecht, het universitaire ziekenhuis. Het UMC Utrecht focust zich op een aantal vakgebieden. Deze zogenoemde speerpunten staan centraal in het biomedisch wetenschappelijk onderwijs. Het gaat om de onderwerpen: hersenen, kanker, infectie en immunologie, hart en vaten, regeneratieve geneeskunde en stamcellen, en kinderen.

Toponderzoekers geven onderwijs over de allernieuwste ontwikkelingen op een van deze onderzoeksgebieden. De resultaten van onderzoeksprojecten die je als student kunt doen, dragen direct bij aan de bestrijding van een ziekte. Als student-onderzoeker beschik je over de modernste faciliteiten en word je goed begeleid door een onderzoeker die beschikt over de meest recente kennis over het vakgebied.

De betrokkenheid van studenten is groot en de opleiding stimuleert en ondersteunt studentmedezeggenschap. Door de actieve inbreng van de studenten wordt het onderwijs voortdurend verbeterd.

Honoursprogramma

Als je goede cijfers haalt, kun je worden uitgenodigd voor het honoursprogramma. Dit is een extra programma bovenop het reguliere rooster, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten. Je volgt dan bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen, je loopt mee in een onderzoeksgroep of je organiseert een symposium of lezing. Lees meer over het honoursprogramma en bekijk de filmpjes van honoursstudenten Joris, Lars en Marlies.

Naar het buitenland

De studie Biomedische wetenschappen heeft een specifiek uitwisselingsprogramma opgestart met de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Lund (Zweden), de Universiteit van Tromsø, (Noorwegen) en de Universiteit van Singapore (Singapore). In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je een half jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.

Wat vinden studenten?

Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht wordt elk jaar door studenten beoordeeld via de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een grootschalig onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.Bekijk het oordeel van studenten over deze opleiding.