Selectieprocedure

>

Als je zeker weet dat Biomedische wetenschappen in Utrecht de studie voor jou is, kun je je vanaf 1 oktober 2019 aanmelden in Studielink via www.studielink.nl. De uiterlijke deadline voor aanmelding is 15 januari 2020. Om je aan te melden heb je een DigiD nodig. Het kost maximaal vijf werkdagen om een DigiD aan te vragen. Je kunt je per jaar voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. Nadat je je hebt aangemeld voor Biomedische wetenschappen in Utrecht doorloop je onderstaande stappen van de selectieprocedure.

Vragenformulier invullen en 5-6 vwo overgangscijfers uploaden

Het invullen van het digitale vragenformulier is één van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure. Na aanmelding in Studielink, ontvang je een e-mail met inloggegevens voor Osiris Online Application. Met deze gegevens log je in. Je ziet voor elke opleiding met numerus fixus en selectie waar je je voor aanmeldt een apart formulier.

Een onderdeel van het formulier is het uploaden van je 5-6 vwo overgangscijfers. We maken gebruik van een standaard cijferformulier dat je hier kan downloaden. Vul het bovenste deel van het formulier in, laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen. Scan vervolgens het ingevulde cijferformulier in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier.

Let op: de uitnodiging om het digitale formulier in te vullen wordt per e-mail verstuurd naar het adres waarmee je in Studielink staat ingeschreven. Zorg ervoor dat je je privé e-mailadres invult. Houd ook je spamfolder in de gaten! We zullen van een kleine steekproef van de selectiekandidaten een kopie opvragen van het 5 vwo-rapport om het formulier te controleren.

Let op: De deadline voor het opsturen van het complete vragenformulier is 31 januari 2020. Ben je te laat? Dan kan je niet deelnemen aan de rest van de selectieprocedure en krijg je geen rangnummer.

Deficiënties of geen overgangscijfers: wat dan?

Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken. In het selectiereglement staat opgenomen hoe de opleiding hiermee omgaat.

Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Je hoeft dan de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt. In het selectiereglement staat opgenomen hoe de opleiding hiermee omgaat.

Toegang tot studiemateriaal

Nadat je het vragenformulier hebt ingevuld en opgestuurd, ontvang je via e-mail inloggegevens voor de digitale leeromgeving in Blackboard. Let op: dit kan maximaal twee weken duren. Op Blackboard vind je de studiestof ter voorbereiding op de kennistoets. De inloggegevens ontvang je op zijn vroegst op 1 december 2019 (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels.

Thuis een profieltoets maken

Voorafgaand aan de selectiedag dien je thuis een online profieltoets te maken waarin je getest wordt op een aantal persoonlijkheidskenmerken. Op 17 januari 2020 ontvang je hiervoor een persoonlijke link per e-mail. Je hebt uiterlijk tot en met 31 januari 2020 de tijd om de profieltoets te maken. Dit is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Als je deze profieltoets niet (op tijd) maakt, dan kan je niet deelnemen aan de rest van de selectieprocedure en krijg je geen rangnummer.

Selectiedag 22 februari 2020

De selectiedag vindt plaats op zaterdag 22 februari 2020 op het Utrecht Science Park. Houd deze dag dus vrij. Op de selectiedag maak je een kennistoets en beantwoord je vragen over je motivatie. De toets wordt afgenomen in het Nederlands, maar je mag de vragen ook in het Engels beantwoorden. 

Het resultaat van de kennistoets bepaalt, samen met het resultaat van de profieltoets, je overgangscijfers 5-6 vwo en je motivatie, of je geselecteerd wordt. Het is raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om de stof voor de kennistoets te bestuderen. Waarschijnlijk vindt de selectiedag tussen 9.00 uur en 13.00 uur plaats. Als je niet aanwezig bent op de selectiedag, doe je niet meer mee aan de selectie en krijg je geen rangnummer.

Online deelname aan de selectiedag

Voor kandidaten die aantoonbaar niet in Nederland verblijven op de selectiedag is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • De kandidaat verblijft aantoonbaar niet in Nederland op de selectiedag.
 • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacyvoorwaarden voor online deelname.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding en een webcam.
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 januari 2020, aan voor online deelname aan de selectiedag door een e-mail te sturen naar selectieBMW@umcutrecht.nl met daarin de volgende gegevens:
  • naam
  • studentnummer
  • reden van verblijf in buitenland

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de selectiedag of deelname aan de selectiedag op locatie, Utrecht Science Park in Nederland. Deadline voor het retourneren van het aanmeldingsformulier voor online deelname is 31 januari 2020.

Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag. Wegens eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de toets op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip valt.

Extra voorzieningen tijdens selectiedag

Heb je een functiebeperking (bijv. ADHD, dyslexie, visuele beperking) of is Nederlands niet je moedertaal waardoor je mogelijk extra voorzieningen tijdens de selectiedag nodig hebt? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2020, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer, de aard van de beperking (inclusief bewijsstukken) en wat je nodig denkt te hebben aan voorzieningen. Alle opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en heeft geen negatieve gevolgen voor je deelnamekansen aan de selectie. Afhankelijk van de aard van de beperking wordt bekeken welke voorziening er voor de selectiedag mogelijk is.

Totstandkoming van de ranglijst

Voor het studiejaar 2020-2021 zijn er 175 plaatsen beschikbaar. Op grond van de selectiecriteria worden alle kandidaten op een ranglijst geplaatst. De selectiecriteria en weging voor het bepalen van de ranglijst zijn als volgt:

 • Het berekende gemiddelde van de 5-6 vwo overgangscijfers voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde A of B: 40%
 • Kennistoets gemaakt op de selectiedag: 45%
 • Motivatievragen gemaakt op de selectiedag: 10%
 • Profieltoets, thuis gemaakt: 5%

Op 15 april 2020 ontvang je via Studielink je rangnummer. Als je een gunstig rangnummer hebt, krijg je een plaats aangeboden via Studielink. Je hebt twee weken de tijd om je plaats te accepteren. Doe je dat niet, dan ben je je plaats kwijt en kun je geen Biomedische wetenschappen gaan studeren in Utrecht. De plaats gaat naar de volgende kandidaat in de ranglijst.

Let op: doordat elke kandidaat mee kan doen aan twee selectieprocedures, is de kans groot dat kandidaten met een, in eerste instantie, ongunstiger rangnummer (>175) alsnog een plaats aangeboden krijgen. Houd dus vanaf 15 april wekelijks je e-mail (inclusief spamfolder) in de gaten.

Als je niet hebt voldaan aan één of meerdere van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure (invullen/opsturen vragenformulier (inclusief uploaden 5-6 vwo overgangscijfers), maken/indienen profieltoets, deelnemen selectiedag) doe je niet meer mee aan de (rest van de) selectie en ontvang je geen rangnummer.

Houd rekening met de kans dat je niet wordt geselecteerd voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Het is belangrijk om goed na te denken over een alternatieve studiekeuze.

Reglement

Bekijk het reglement (pdf) waarin de selectiecriteria en de selectieprocedure van de opleiding Biomedische wetenschappen beschreven staan.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de selectie, lees dan de Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, dan kun je mailen naar: selectieBMW@umcutrecht.nl.