Selectieprocedure

Als eerste moet je na de aanmelding in Studielink het vragenformulier invullen in OSIRIS Online Application. Een onderdeel van de vragenlijst is het uploaden van je 5-6 vwo overgangscijfers. Deze moet je invullen in een standaard cijferformulier dat je hier kan vinden. Vul het bovenste deel in, print het formulier en laat de rest van het formulier invullen door je middelbare schooldecaan. Je decaan moet ook een stempel en een handtekening op het formulier zetten. Scan het document vervolgens en sla het op als pdf. Upload deze pdf in het vragenformulier. We zullen van een kleine steekproef van de selectiekandidaten een kopie opvragen van het 5 vwo-rapport om de formulieren te controleren.

Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken. Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Je hoeft dan de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt.

De deadline voor het opsturen van het complete vragenformulier is 31 januari 2019. Ben je te laat? Dan kan je niet deelnemen aan de rest van de selectieprocedure en krijg je geen rangnummer.

Nadat je het vragenformulier hebt ingevuld en opgestuurd, ontvang je inloggegevens voor de digitale omgeving Blackboard. Hier vind je de studiestof ter voorbereiding op de kennistoets. Deze informatie ontvang je op zijn vroegst 1 december (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels.

Voorafgaand aan de selectiedag dien je thuis een online profieltoets te maken waarin je getest wordt op een aantal persoonlijkheidskenmerken. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke link. De profieltoets maak je tussen 17 en 31 januari 2019. Pas als je deze gemaakt hebt, word je uitgenodigd voor de selectiedag. Als je deze profieltoets niet (op tijd) maakt, dan kan je niet deelnemen aan de rest van de selectieprocedure en krijg je geen rangnummer.

De selectiedag vindt plaats op 16 februari 2019. Op deze dag maak je een kennistoets en beantwoord je vragen over je motivatie. De toets wordt afgenomen in het Nederlands, maar je mag de vragen ook in het Engels beantwoorden. Het resultaat van de kennistoets bepaalt, samen met het resultaat van de profieltoets, je overgangscijfers 5-6 vwo en je motivatie, of je geselecteerd wordt. Het is raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om de stof voor de kennistoets te bestuderen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen de kandidaten in één (ochtend) of meerdere groepen (ochtend en middag) worden verdeeld voor deelname aan de selectiedag.Als je niet aanwezig bent op de (hele) selectiedag, doe je niet meer mee aan de selectie en krijg je geen rangnummer.

Woon je in het buitenland en kan je niet op 16 februari in Utrecht zijn voor de selectiedag? Laat het ons vóór 31 januari weten via selectieBMW@umcutrecht.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. 

Heb je een functiebeperking (bijv. ADHD of dyslexie) waardoor je extra voorzieningen nodig hebt? Neem dan vóór 31 januari contact op met ons via selectieBMW@umcutrecht.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Op grond van de bovengenoemde selectiecriteria worden alle kandidaten op een ranglijst geplaatst. Op 15 april 2019 ontvang je via Studielink je rangnummer. Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing én je voldoet aan de wettelijke eisen voor de toelating tot de studie Biomedische wetenschappen, dan kan je in Studielink een plaats accepteren voor de opleiding. Je moet binnen twee weken je plaats accepteren. Doe je dat niet, dan ben je je plaats kwijt en kun je geen BMW gaan studeren in Utrecht. De plaats gaat naar de volgende kandidaat in de ranglijst. Als je niet hebt voldaan aan één of meerdere van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure (invullen/opsturen vragenformulier (inclusief uploaden 5-6 vwo overgangscijfers), maken/indienen profieltoets, deelnemen selectiedag) doe je niet meer mee aan de (rest van de) selectie en ontvang je geen rangnummer.

Houd rekening met de kans dat je niet wordt geselecteerd voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Het is belangrijk om goed na te denken over een alternatieve studiekeuze.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de selectie, lees dan de Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, dan kun je mailen naar: selectieBMW@umcutrecht.nl.