Selectieprocedure

>

Als je zeker weet dat Biomedische wetenschappen in Utrecht de studie voor jou is, kun je je vanaf 1 oktober 2020 aanmelden in Studielink via www.studielink.nl. De uiterlijke deadline voor aanmelding is 15 januari 2021. Om je aan te melden heb je een DigiD nodig. Het kost maximaal vijf werkdagen om een DigiD aan te vragen. Je kunt je per jaar voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. Nadat je je hebt aangemeld voor Biomedische wetenschappen in Utrecht doorloop je onderstaande stappen van de selectieprocedure.

Vragenformulier invullen en vwo-cijfers uploaden

Het invullen van het digitale vragenformulier is één van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure. Na aanmelding in Studielink, ontvang je een e-mail met inloggegevens voor OSIRIS Online Application. Met deze gegevens log je in. Je ziet voor elke opleiding met numerus fixus en selectie waar je je voor aanmeldt een apart vragenformulier.

Een onderdeel van het vragenformulier is het uploaden van je vwo-cijfers. We maken gebruik van een standaard cijferlijstverklaring die je later op deze website kunt downloaden. Vul het bovenste deel van het formulier in, laat het onderste deel invullen door de decaan van je middelbare school en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen. Scan vervolgens de ingevulde cijferformulierlijstverklaring in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier. 

Wanneer je dit schooljaar eindexamen doet vul je je schoolexamencijfers met peildatum 15 januari 2021 in. Je kunt de cijfers dan pas na 15 januari 2021 invoeren. Wanneer je al eerder eindexamen hebt gedaan, kun je kiezen welke cijfers je invult: je overgangscijfers van 5 naar 6 vwo of je SE-cijfers op je eindexamenlijst.

Let op: de uitnodiging om het digitale vragenformulier in te vullen wordt per e-mail verstuurd naar het adres waarmee je in Studielink staat ingeschreven. Zorg ervoor dat je je privé e-mailadres invult. Houd ook je spamfolder in de gaten! 

Let op: De deadline voor het opsturen van het complete vragenformulier is 31 januari 2021. Ben je te laat? Dan kan je niet deelnemen aan de rest van de selectieprocedure en krijg je geen rangnummer.

Deficiënties of geen overgangscijfers: wat dan?

Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken. In het selectiereglement staat opgenomen hoe de opleiding hiermee omgaat.

Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan kandidaten die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan kandidaten met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Je hoeft dan de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt. In het selectiereglement staat opgenomen hoe de opleiding hiermee omgaat.

Toegang tot studiemateriaal

Nadat je het vragenformulier (gedeeltelijk) hebt ingevuld en opgestuurd, ontvang je via e-mail inloggegevens voor de digitale leeromgeving in Blackboard. Let op: dit kan maximaal twee weken duren. Op Blackboard vind je de studiestof ter voorbereiding op de kennistoets. De inloggegevens ontvang je op zijn vroegst op 1 december 2020 (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels.

Selectiedag 27 februari 2021

De selectiedag vindt plaats op zaterdag 27 februari 2021. Op deze dag maak je een kennistoets en beantwoord je vragen over je motivatie. De selectietoets wordt dit jaar voor alle kandidaten online afgenomen. De precieze tijdsindeling van de selectiedag wordt nog gecommuniceerd: houd in ieder geval de gehele dag vrij. We houden je per e-mail én via deze website op de hoogte.

Heb je extra tijd/voorzieningen nodig tijdens de selectiedag?

Heb je een beperking (bijv. ADHD, dyslexie of visuele beperking) of is Nederlands niet je moedertaal waardoor je mogelijk extra tijd / voorzieningen tijdens de selectiedag nodig hebt? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2021, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer, de aard van de beperking (inclusief bewijsstukken) en wat je nodig denkt te hebben aan voorzieningen. Alle opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de aard van de beperking wordt bekeken welke voorziening er voor de selectiedag mogelijk is.

Totstandkoming van de ranglijst

Voor het studiejaar 2021-2022 zijn er 175 plaatsen beschikbaar. Op grond van de selectiecriteria worden alle kandidaten op een ranglijst geplaatst. De selectiecriteria en weging voor het bepalen van de ranglijst zijn als volgt:

  • Het berekende gemiddelde van de vwo-cijfers voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde A of B: 45%
  • Kennistoets gemaakt op de selectiedag: 45%
  • Motivatievragen gemaakt op de selectiedag: 10%

Op 15 april 2021 ontvang je via Studielink je rangnummer. Als je een gunstig rangnummer hebt, krijg je een plaats aangeboden via Studielink. Je hebt twee weken de tijd om je plaats te accepteren. Doe je dat niet, dan ben je je plaats kwijt en kun je geen Biomedische wetenschappen gaan studeren in Utrecht. De plaats gaat naar de volgende kandidaat in de ranglijst.

Let op: doordat elke kandidaat mee kan doen aan twee selectieprocedures, is de kans groot dat kandidaten met een, in eerste instantie, ongunstiger rangnummer (>175) alsnog een plaats aangeboden krijgen. Houd dus vanaf 15 april wekelijks je e-mail (inclusief spamfolder) in de gaten.

Als je niet hebt voldaan aan één of meerdere van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure (invullen/opsturen vragenformulier (inclusief vwo-cijfers), deelname selectiedag)) doe je niet meer mee aan de (rest van de) selectie en ontvang je geen rangnummer.

Houd rekening met de kans dat je niet wordt geselecteerd voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Het is belangrijk om goed na te denken over een alternatieve studiekeuze.

Reglement

Bekijk het reglement (pdf) waarin de selectiecriteria en de -procedure van de opleiding Biomedische wetenschappen beschreven staan.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de selectie, lees dan de Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, dan kun je mailen naar: selectieBMW@umcutrecht.nl.