Veelgestelde vragen

Meedoen aan de selectie

Ik ben al geslaagd, mag ik meedoen aan de selectie?
Aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht mag iedereen deelnemen die aan de toelatingseisen voor Biomedische wetenschappen voldoet, dus ook mensen met een vwo-diploma met het juiste profiel die nu een andere studie volgen of die een jaar in het buitenland zijn geweest.

Ik ben deficiënt in één of meer vwo-vakken, heb een afwijkend diploma / ben bezig een afwijkend diploma te halen. Mag ik meedoen aan de selectie?
Je kunt meedoen aan de selectie als je nog bezig bent om vakken of een diploma te halen. Je kunt echter alleen geplaatst worden voor de opleiding als je uiterlijk 31 augustus 2019 bij de Universiteit Utrecht kunt aantonen dat je aan de ingangseisen van de opleiding voldoet. Deficiënties moeten dus ook uiterlijk 31 augustus 2019 zijn weggewerkt.

Als je een deficiëntie moet wegwerken, doe je dit via De Centrale Commissies Voortentamen – CCVX of via een Staatsexamen. Certificaten van Boswell-Bèta worden niet geaccepteerd bij Biomedische wetenschappen.

Let op! De Universiteit Utrecht moet wel op tijd weten dat je bezig bent met het afronden van vooropleidingseisen.

Ik heb geen 5-6 vwo overgangscijfers omdat ik een hbo-propedeuse/hbo-diploma heb of omdat ik 2 vwo-jaren in 1 heb gedaan (bijv. VAVO). Mag ik meedoen aan de selectie?
Ja, je mag dan deelnemen aan de selectie. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Voor mensen met een andere vooropleiding, zullen we een aangepaste formule gebruiken om het rangnummer te bepalen om te compenseren voor de afwezigheid van vwo-cijfers. Let wel op dat je aan de toelatingseisen van de opleiding voldoet en de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde A of B aantoonbaar op vwo-niveau hebt afgerond, bijvoorbeeld via CCVX.

Ik heb een buitenlands diploma, mag ik meedoen aan de selectie?
Je mag met een buitenlands diploma meedoen aan de selectieprocedure. Je kunt echter alleen geplaatst worden als je diploma voldoet aan de ingangseisen voor Biomedische wetenschappen in Utrecht.

Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan, adviseren wij je om de website van het Admissions Office van de Universiteit Utrecht te bekijken. Het Admissions Office kan voor je nagaan of je een geschikt diploma hebt om in Nederland Biomedische wetenschappen te gaan studeren.

Ik sta een 8 gemiddeld en doe dit jaar eindexamen /  ik heb al eindexamen gedaan, wat zijn mijn opties?
De zogenaamde ‘8+ regeling’ is komen te vervallen. Dit betekent dat ongeacht je gemiddelde vwo-cijfer, je mee moet doen aan de selectie van Biomedische wetenschappen om geplaatst te kunnen worden voor de opleiding.

Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure van Biomedische wetenschappen?
Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat je op de selectiedag naar Utrecht moet komen en dat de reis- en eventuele verblijfskosten hiervoor voor eigen rekening zijn. Je moet op de selectiedag ook je eigen eten regelen.

Ik kan niet aanwezig zijn op de selectiedag. Kan ik op een andere manier alsnog deelnemen aan de selectie?
De selectiedag van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht vindt plaats op zaterdag 16 februari 2019. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn. Om geselecteerd te kunnen worden voor onze opleiding zal je dus aanwezig moeten zijn op 16 februari 2019.

Ik woon in het buitenland en kan daarom niet op de selectiedag aanwezig zijn. Zijn er andere mogelijkheden voor me om toch deel te nemen aan de selectie?
Voor kandidaten die aantoonbaar niet in Nederland verblijven op de selectiedag is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • De kandidaat verblijft aantoonbaar niet in Nederland op de selectiedag.
 • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacy-voorwaarden voor online deelname.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding en een webcam.
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 januari 2019 voor online deelname aan de selectiedag aan door een e-mail te sturen naar selectieBMW@umcutrecht.nl met daarin de volgende gegevens:
  • studentnummer;
  • reden van verblijf in buitenland en een bewijs (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling).

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de selectiedag of deelname aan de selectiedag op locatie, Utrecht Science Park in Nederland. Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Op 16 februari 2019 heb ik ook een selectie van een andere opleiding. Hoe kan ik dat combineren?
Als je een andere selectie hebt op dezelfde dag, geef dat bij ons aan via selectieBMW@umcutrecht.nl. Als het kan, zullen wij proberen je op een tijdstip in te delen waarop je niet bij een andere opleiding moet zijn.

Als de selectiedag van een andere opleiding geheel samenvalt met die van BMW in Utrecht, zal je moeten kiezen aan welke selectie je gaat deelnemen.

Selectiepoging

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de selectie, mag ik nogmaals meedoen?
In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht. Als je afgelopen jaar hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst, kun je aankomend jaar opnieuw meedoen. Uiteraard moet je dan nog wel minimaal één selectiekans over hebben.

Ik wil me terugtrekken uit de selectieprocedure. Wat zijn de consequenties?
Besef dat ingeschreven staan in Studielink na 15 januari 2019 automatisch betekent dat je een selectiepoging voor de selectie BMW verbruikt. Als je je uitschrijft na 15 januari kun je je deelname niet ongedaan maken. Uitschrijven vóór 15 januari kan wel zonder gevaar voor het verliezen van een selectiepoging.

Als je je na 15 januari nog wil terugtrekken, geef dan je afmelding aan ons door via selectieBMW@umcutrecht.nl.  Daarnaast moet je je ook uitschrijven in Studielink.

Hoeveel selectiepogingen verbruik ik dit jaar?
Je doet mee aan onze selectie waarmee je één selectiepoging verbruikt.

In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht. Als je afgelopen jaar hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst en nog minimaal één keer mag deelnemen, kun je aankomend jaar opnieuw meedoen.

Als je je voor Biomedische wetenschappen in Utrecht hebt ingeschreven maar je je vóór 15 januari uitschrijft, dan verbruik je geen selectiepoging voor deze opleiding. Als je je later uitschrijft (na 15 januari) verbruik je wel een selectiepoging.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben?
De kandidaat die er niet in slaagt zijn diploma of getuigschrift te behalen, kan door middel van het daarvoor bestemde digitale formulier een verzoek indienen om zijn/haar aanmelding te laten vervallen.  Een kandidaat wordt hier automatisch op gewezen via Studielink. Zie voor nadere toelichting de regels van de Universiteit Utrecht, artikel 2A.

Het dit jaar behaalde rangnummer vervalt. Als je volgend jaar BMW wilt studeren, zal je volgend jaar opnieuw mee moeten doen aan de selectie. Dan zal je een nieuw rangnummer krijgen. Je vindt hier meer informatie over je deelnamekans annuleren.

Selectieprocedure

Ik ben al geslaagd, moet ik nog steeds mijn 5-6 vwo overgangscijfers inleveren in plaats van mijn 6 vwo eindexamencijfers?
Ja, ook als je al geslaagd bent en je 6 vwo diploma al hebt, moet je je 5-6 vwo overgangscijfers inleveren voor de selectie. Voor de selectie moet iedereen die deelneemt de overgangscijfers laten zien, zodat we alle kandidaten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar kunnen vergelijken. Zorg er dus voor dat je dit op tijd regelt bij je oude middelbare school.

Ik heb meer dan twee weken geleden het vragenformulier ingediend en heb nog geen toegang gekregen tot de studiestof. Wat moet ik doen?
Dit geldt na 1 december. Je krijgt na 1 december toegang tot de studiestof. Als je twee weken nadat je het vragenformulier hebt ingediend nog geen e-mail hebt ontvangen met inloggegevens (Solis-ID; check ook je spamfolder), neem dan contact op met selectieBMW@umcutrecht.nl. Neem ook contact met ons op als je meer dan twee weken voor 1 december je vragenformulier hebt ingevuld en één week na 1 december nog geen e-mail met inloggegevens (Solis-ID) hebt ontvangen (check ook je spamfolder).

Zijn er extra faciliteiten voor kandidaten met een functiebeperking (bijv. dyslexie of ADHD)? 
Kandidaten met een functiebeperking (bijv. dyslexie of ADHD) moeten vóór 31 januari contact opnemen via adviseurs@umcutrecht.nl om de mogelijkheden voor extra faciliteiten te bespreken. 

Waar vind ik mijn studentnummer dat ik nodig heb tijdens de selectietoetsen?
Het studentnummer is het nummer dat je in Studielink van de Universiteit Utrecht hebt toegewezen gekregen. Het bestaat uit 7 cijfers. Je studentnummer staat onderaan iedere mededeling die je ontvangt vanuit OSIRIS Online Application.

Wanneer krijg ik te horen of ik geselecteerd ben voor de opleiding?
Op 15 april krijg je te horen wat je rangnummer is via Studielink. Als je rangnummer gunstig is, krijg je een plaats aangeboden voor de opleiding in Studielink. Zodra iemand een plaats heeft geweigerd, zal deze aan de volgende in de lijst worden aangeboden.Je behoudt de hele procedure hetzelfde rangnummer. Deze verandert niet.

Rangnummer, en dan?

Wat zijn de vervolgstappen als ik niet geplaatst word?
Als je niet door de selectie heen komt, één keer hebt deelgenomen aan de selectieprocedure van Utrecht en nog minimaal één keer mag deelnemen aan de selectieprocedure, dan mag je volgend jaar nogmaals deelnemen aan onze selectie. Daarbij wordt niet gekeken naar je uitslag van het voorgaande jaar. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen geen rechten worden ontleend voor de toelating tot een volgend studiejaar.

Wat is de volgorde waarin kandidaten geplaatst worden?
De volgorde waarin kandidaten geplaatst worden, is als volgt:

 1. Plaatsing van kandidaten op basis van rangnummer (alleen diegenen die aan alle voorwaarden voldoen en die een gunstig genoeg rangnummer hebben voor plaatsing).
 2. Naplaatsing van de eerstvolgende op de ranglijst op vrijgekomen plaatsen omdat eerder geplaatste kandidaten hun plek hebben geweigerd.

Wat is/heb ik een gunstig rangnummer?
Een laag rangnummer (1-175) geeft veel kans op plaatsing, een hoog rangnummer (>250) geeft een kleinere kans op plaatsing.  Het is echter niet te zeggen tot welk rangnummer er een plaats aangeboden zal worden. Als er namelijk in de rangnummers 1 t/m 175 veel kandidaten zijn die ook elders geselecteerd worden en voor die andere opleiding een plaats accepteren, vallen er weer plekken vrij in de ranglijst van BMW. Zodra er een plek vrijvalt, krijgt de volgende kandidaat op de lijst een plaats aangeboden. Dit proces gaat door totdat alle plekken bezet zijn óf tot het 15 september 2019 is.