Selectie

Nieuws over de selectiedag

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de selectiedag op locatie in Utrecht te laten plaatsvinden. De selectietoets wordt daarom op 27 februari 2021 voor alle selectiekandidaten online afgenomen. Omdat alleen online kan worden deelgenomen aan de selectiedag vervalt de aparte regeling voor mensen die in het buitenland wonen of verblijven, waarin zij een keuze moesten maken tussen online deelname of deelname aan de selectiedag op locatie. Bij de online toetsing gebruiken we het online proctoring programma ProctorExam. 

We houden je in aanloop naar de selectiedag per e-mail én via de website op de hoogte van aanvullende informatie. We kunnen ons voorstellen dat je hier misschien nu al vragen over hebt, maar willen je dringend verzoeken om deze te bewaren tot wanneer we meer informatie over de precieze invulling van de online selectiedag hebben gecommuniceerd.

Meer informatie online selectiedag

Wat is online proctoring?

Online proctoring is een vorm van online surveillance tijdens een digitale toetsafname waarmee een examen plaatsonafhankelijk kan worden afgenomen. Hierbij worden opnames gemaakt:

 1. een opname van de kandidaat via een camera van voren (webcam);
 2. een opname van de kandidaat via een camera van achteren (mobiel);
 3. het scherm van de student (schermopname).

Wat heb je nodig om met behulp van online proctoring de toets kunnen maken?

Lees de informatie over online proctoring goed door en zorg dat je je goed voorbereidt op deze online toetsafname. De volgende punten zijn van belang:

 • een goed functionerende laptop of computer met camera (of losse webcam) en microfoon, en een stabiele internetverbinding;
 • een smartphone;
 • een rustige, relatief lege werkplek die goed verlicht is en waar niemand anders verblijft tijdens de selectietoetsen. 

Hoe wordt omgegaan met de kandidaten die in het buitenland wonen of verblijven?

Omdat alleen online kan worden deelgenomen aan de selectiedag vervalt de aparte regeling voor mensen die in het buitenland wonen of verblijven, waarin zij een keuze moesten maken tussen online deelname of deelname aan de selectiedag op locatie. Voor kandidaten in een andere tijdszone blijft gelden dat de selectietoetsen op de Nederlandse tijd afgenomen worden. Wegens een eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de toetsen daardoor op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip vallen.

Selectie voor toelating in studiejaar 2021-2022

De opleiding Biomedische wetenschappen van de Universiteit Utrecht is een opleiding met numerus fixus. Voor het studiejaar 2021-2022 zijn er 175 plaatsen beschikbaar. Kandidaten worden via selectie toegelaten tot deze opleiding. Als je zeker weet dat Biomedische wetenschappen in Utrecht de studie voor jou is, meld je je vanaf 1 oktober 2020 aan in Studielink (uiterlijk 15 januari 2021). Je doorloopt daarna de volgende stappen van de selectieprocedure:
 

 1. Vragenformulier en vwo-cijfers
  Je vult een online vragenformulier in en uploadt daarbij een gewaarmerkte cijferlijstverklaring met vwo-cijfers. Wanneer je dit schooljaar eindexamen doet vul je je schoolexamencijfers met peildatum 15 januari 2021 in. Wanneer je al eerder eindexamen hebt gedaan, kun je kiezen welke cijfers je invult: je overgangscijfers van 5 naar 6 vwo of je SE-cijfers op je eindexamenlijst. 
 2. Toegang tot studiemateriaal
  Na het invullen en indienen van het vragenformulier krijg je (vanaf 1 december) toegang tot de studiestof. Deze studiestof heb je nodig om je op de kennistoets van de selectiedag voor te bereiden. Kandidaten die hun cijfers pas na 15 januari 2021 kunnen invullen en uploaden, krijgen al wel toegang tot de studiestof wanneer ze het vragenformulier tot en met vraag 24 hebben ingevuld.
 3. Selectiedag
  Wanneer je aan bovenstaande onderdelen hebt voldaan, ontvang je begin februari de uitnodiging voor de selectiedag, die plaatsvindt op zaterdag 27 februari 2021. Op deze dag maak je een kennistoets en beantwoord je vragen over je motivatie. De selectietoets wordt dit jaar voor alle kandidaten online afgenomen. De precieze tijdsindeling van de selectiedag wordt nog gecommuniceerd: houd in ieder geval de gehele dag vrij. We houden je per e-mail én via deze website op de hoogte.

Reglement

Bekijk hier het reglement (pdf) waarin de selectiecriteria en -procedure van de opleiding Biomedische wetenschappen beschreven staan.

Let op! Doe je dit jaar eindexamen?

Lever je SE-cijfers aan in plaats van je 5-6 vwo overgangscijfers.

Vanwege de coronamaatregelen zijn op middelbare scholen de Programma’s voor Toetsing en Afronding (PTA’s) voor 5 vwo niet volledig afgerond en diverse vakken niet met cijfers beoordeeld. Dit heeft als gevolg dat de 5-6 vwo overgangscijfers van scholieren uit het schooljaar 2019-2020 onbetrouwbaar zijn als selectiecriterium voor toelating tot de opleiding.

De selectiekandidaten die dit jaar eindexamen doen dienen hun SE-cijfers behaald tot en met 15 januari 2021 aan te leveren in plaats van 5-6 vwo overgangscijfers. De peildatum van 15 januari is gekozen omdat SE-cijfers op dat moment landelijk het meest synchroon kunnen worden opgeleverd. Middelbare scholen zijn hiervan op de hoogte.*

Selectiekandidaten die al eerder hun vwo-diploma hebben gehaald mogen kiezen of ze hun 5-6 vwo overgangscijfers of hun SE-cijfers op hun eindexamenlijst aanleveren. Ook zij dienen een cijferlijstverklaring ondertekend door hun middelbare school aan te leveren. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om dit tijdig te doen.

* De VSNU is samen met de VO-raad tot dit alternatief gekomen, mede op basis van input van de VvSL en de NFU.

Heb je extra tijd / voorzieningen nodig tijdens de selectiedag?

Heb je een beperking (bijv. ADHD, dyslexie of visuele beperking) of is Nederlands niet je moedertaal waardoor je mogelijk extra tijd / voorzieningen tijdens de selectiedag nodig hebt? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2021, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer, de aard van de beperking (inclusief bewijsstukken) en wat je nodig denkt te hebben aan voorzieningen. Alle opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de aard van de beperking wordt bekeken welke voorziening er voor de selectiedag mogelijk is.

Meer weten?

Bezoek deze website over studeren met een beperking.

 

Rangnummer

Op basis van je vwo-cijfers, de kennistoets en je motivatie wordt er een ranglijst gemaakt. Op 15 april 2021 ontvang je je rangnummer. Als je niet alle onderdelen van de selectieprocedure (op tijd) afrondt, word je verwijderd uit de selectieprocedure en krijg je ook geen rangnummer. Je hebt dan echter wel een selectiepoging verbruikt indien je na 15 januari nog staat ingeschreven voor de opleiding. Kijk in de selectieprocedure voor meer informatie.

Vragen?

Lees eerst de uitgebreide selectieprocedure en de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via selectieBMW@umcutrecht.nl.