Selectie

Bekendmaking rangnummers

Vanaf 15 april wordt op deze website wekelijks bekendgemaakt tot en met welk rangnummer een plaats is aangeboden.

Op 17 juni: tot en met rangnummer 277.


 

Selectie voor toelating in studiejaar 2019-2020

Als je zeker weet dat Biomedische wetenschappen in Utrecht de studie voor jou is, meld je je aan in Studielink (uiterlijk 15 januari 2019). Je doorloopt daarna de stappen van de selectieprocedure.

1. Vragenformulier en 5-6 vwo overgangscijfers
Het invullen van het digitale vragenformulier is één van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure. Na aanmelding in Studielink, ontvang je een e-mail met inloggegevens voor Osiris Online Application. Met deze gegevens log je in. Je ziet voor elke opleiding met numerus fixus en selectie waar je je voor aanmeldt een apart formulier.

Een onderdeel van het formulier is het uploaden van je 5-6 vwo overgangscijfers. We maken gebruik van een standaard cijferformulier dat je hier kan downloaden. Vul het bovenste deel van het formulier in, laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen. Scan vervolgens het ingevulde cijferformulier in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier.
NB. De uitnodiging om het digitale formulier in te vullen wordt per e-mail verstuurd naar het adres waarmee je in Studielink staat ingeschreven. Hou ook je spamfolder in de gaten! We zullen van een kleine steekproef van de selectiekandidaten een kopie opvragen van het 5 vwo-rapport om de formulieren te controleren.

Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken.

Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Deze mensen hoeven de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt.

Heb je je vwo-diploma al gehaald? Ook dan moet je je 5-6 vwo overgangscijfers inleveren (en niet je eindexamencijfers), dus regel dit op tijd bij je (oude) middelbare school.

2. Profieltoets en selectiedag
Na het invullen en terugsturen van het vragenformulier krijg je vanaf 1 december 2018 toegang tot het studiemateriaal om je op de kennistoets te kunnen voorbereiden. Om bij de studiestof te kunnen, krijg je nieuwe inloggegevens (Solis-id) vanuit de Universiteit Utrecht.

Op 17 januari 2019 krijg je een link naar een profieltoets toegestuurd die je thuis moet maken. Als je die uiterlijk op 31 januari ingevuld en opgestuurd hebt, ontvang je daarna de uitnodiging voor de selectiedag op 16 februari 2019. Op 16 februari maak je een kennistoets en beantwoord je vragen over je motivatie. Lees voor uitgebreidere informatie ook de pagina Selectieprocedure en de pagina Inschrijven

Als je niet alle onderdelen van de selectieprocedure (op tijd) afrondt, word je verwijderd uit de selectieprocedure en krijg je geen rangnummer. Bij afwezigheid tijdens de (hele) selectiedag, doe je niet meer mee aan de selectie en krijg je geen rangnummer. Je hebt wel een selectiepoging verbruikt als je na 15 januari ingeschreven staat voor de opleiding.

Verblijf je aantoonbaar niet in Nederland op 16 februari?

Voor kandidaten die aantoonbaar niet in Nederland verblijven op de selectiedag is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

  • De kandidaat verblijft aantoonbaar niet in Nederland op de selectiedag.
  • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
  • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacy-voorwaarden voor online deelname.
  • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding en een webcam.
  • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 januari 2019 voor online deelname aan de selectiedag aan door een e-mail te sturen naar selectieBMW@umcutrecht.nl met daarin de volgende gegevens:
    • studentnummer;
    • reden van verblijf in buitenland en een bewijs (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling).

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de selectiedag of deelname aan de selectiedag op locatie, Utrecht Science Park in Nederland.

Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je een functiebeperking (bijv. ADHD of dyslexie) waardoor je extra voorzieningen nodig hebt?

Neem dan vóór 31 januari contact met ons op via adviseurs@umcutrecht.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Reglement

Bekijk hier het reglement (pdf) waarin de selectiecriteria en de selectieprocedure van de opleiding Biomedische wetenschappen beschreven staan.

Vragen?

Heb je nog vragen over de selectie bij Biomedische wetenschappen? Lees dan de Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via selectieBMW@umcutrecht.nl.