• Rosanne Michielsen, student Biologie

  Rosanne Michielsen, student Biologie

  Complexe wereld

  Al vanaf mijn vroegste herinneringen ben ik gefascineerd door het leven om mij heen. Al die verschillende levensvormen die samen leven op onze planeet, die afhankelijk zijn van elkaar, op elkaar reageren en met elkaar concurreren. De variatie aan organismen en de complexiteit van zelfs de meest eenvoudige vormen van leven laten me duizelen als ik het probeer te bevatten.

  Ecologie

  Door mijn studie is deze fascinatie steeds meer gegroeid. Hoe meer ik ervan weet, hoe meer ik besef hoe ongelofelijk gaaf biologie is en hoe meer ik ervan wil weten. Op dit moment richt ik me voornamelijk op de ecologie. Het mooie van ecologie is dat je veldwerk kan doen op de mooiste plekken van de wereld. Terwijl je midden in die prachtige natuur zit, leer je tegelijkertijd ook nog eens super veel interessante dingen over het landschap waarin je je bevindt. Dat maakt dat ik nog steeds super enthousiast ben over deze studie.

 • Corné Pieterse, hoogleraar Plant-microbe

  Corne Pieterse, hoogleraar Plant-microbe

  Corné Pieterse is professor Plant-Microbe Interacties en wetenschappelijk directeur van het Institute of Environmental Biology van de Bètafaculteit. Zijn onderzoeksgroep onderzoekt de moleculaire mechanismen waarmee het immuunsysteem van planten bescherming biedt tegen plantenziekten en plagen, en hoe goedaardige micro-organismen in de microflora op plantenwortels de groei en gezondheid van planten stimuleren. Wereldwijd gaat jaarlijks ruim een kwart van alle oogsten verloren aan ziekten en plagen. Met hun onderzoek draagt de Plant-Microbe Interacties groep bij aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals voedselzekerheid en duurzame landbouw.

  Er is nieuw mechanisme ontdekt dat planten in een verhoogde staat van paraatheid brengt. Op deze manier kunnen ze zich beter verdedigen tegen ziekteverwekkende bacteriën en schimmels. Onderzoekers ontdekten bij de zandraket de receptor voor de plantenversterker BABA. Deze stof zorgt ervoor dat de immuunreactie van de plant sneller op gang komt, wanneer een plant wordt aangevallen door een ziekteverwekkende bacterie of schimmel. Ook ontdekten ze hoe de negatieve bijwerking van BABA, namelijk remming van groei en ontwikkeling, kan worden losgekoppeld van het positieve effect op het immuunsysteem.

  Corné Pieterse zegt hierover:
  'Met deze kennis kunnen we toekomstige gewassen mogelijk op een duurzame wijze beschermen tegen ziekten en plagen zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst. Om plantenziekten op een effectieve en duurzame manier te bestrijden is het essentieel om de nieuwe mechanismen te ontdekken waarmee ziekteverwekkers bestreden kunnen worden.'

  Meer voedsel, minder schadelijke stoffenWereldwijd gaat tot 20% van de oogsten verloren aan plantenziekten. Dit vertegenwoordigt op wereldschaal een economische schade van bijna 200 miljard euro per jaar.

  'Gezien de alsmaar groeiende wereldbevolking zal er in de toekomst meer voedsel moeten worden geproduceerd, maar wel met minder meststoffen en schadelijke pesticiden. Om plantenziekten op een effectieve en duurzame manier te bestrijden is het essentieel om de nieuwe mechanismen te ontdekken waarmee ziekteverwekkers bestreden kunnen worden.'

 • Bas van der Meer, student Biologie

  Bas van der Meer, student Biologie

  Werken bij een dierentuin

  Ik volg Biologie en ik heb hiervoor gekozen omdat ik altijd al van de natuur heb gehouden. Vroeger wilde ik bij een dierentuin werken en het leek me dat je daarvoor een studie biologie te doen. Toen ik eenmaal op de middelbare school kwam bleek het vak ook nog erg leuk te zijn en voor mij erg makkelijk om te leren. Ondertussen wil ik niet meer perse bij een dierentuin werken (ondanks dat het me nog steeds geen slecht idee lijkt), mijn droombaan op dit moment is een soort Steve Irwin te worden. 

  Behulpzame medestudenten

  Biologen leken me over het algemeen rustige mensen die bijna allemaal vegetarisch waren. Nou denk ik wel dat biologen gemiddeld best veel vegetarisch zijn maar rustig zijn ze zeker niet. Elke dag van de week kan je wel iemand vinden die wil feesten of iets leuks wil doen. Elke week worden er weer leuke dingen georganiseerd door de Utrechtse Biologen vereniging en zijn ze ook nog eens heel erg behulpzaam als het op de studie aankomt.

 • Hannah Löwenhardt, student Biologie

  Hannah Lowenhardt, student Biologie

  Brede opleiding

  Ik heb de opleiding biologie gekozen omdat het een erg brede opleiding is. Toen ik op de middelbare school zat wilde ik zo veel studeren dat ik niet kon kiezen en na een jaar reizen en veel in de natuur gezeten te hebben besloot ik biologie te gaan doen. Ik twijfelde ook erg over international studies, maar ik bedacht me dat ik met biologie eigenlijk ook iets in die richting kan bereiken. Het biedt gewoon heel veel opties!

  Keuze voor Utrecht

  Ik kom zelf uit Laren, dat ligt tussen Utrecht en Amsterdam in. Op meerdere universiteiten ben ik gaan kijken maar ik wilde eigenlijk wel een beetje in het midden van Nederland blijven. Wageningen ging voor mij iets te veel om landbouw en Amsterdam vind ik gewoonweg een te grote stad om te gaan wonen. Utrecht is ook groot, maar het centrum is klein en je komt altijd mensen tegen, dat vind ik erg leuk!

  Verschil met vwo

  De vakken bij biologie gaan veel dieper in op de stof dan dat ze dat op de middelbare school doen. In plaats van dat er feitjes worden gegeven, wordt er ook uitgelegd waarom iets gebeurt. We leren bijvoorbeeld theorieën over evolutie, maar worden ook gestimuleerd zelf na te denken over hoe het verlopen is. Er worden feiten gegeven maar er is ook ruimte voor eigen inzicht en denkwijzen. Ik was verrast over het contact met docenten. Het is anders dan op de middelbare school, veel informeler, wat het fijner maakt om bijvoorbeeld vragen te stellen aan je docenten. 

  Practica

  De verhouding theorie/praktijk verschilt erg per vak. Bij sommige vakken heb je veel practica, bij andere nauwelijks. Dat is eigenlijk niet echt te zeggen over de hele studie. Het hangt er dus een beetje vanaf welke vakken je zelf kiest. In het eerste jaar echter, zijn er wel veel practica. Soms is de opleiding best hard werken. Voor het ene vak moet je meer doen dan voor het andere. Ook verschilt het per vak of je moet stampen of juist moet begrijpen.

  Tip

  Om de opleiding succesvol af te ronden is het denk ik vooral belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de vakken die je volgt, dat je meer wilt weten en dat je soms ook even door kan bijten, maar dat geldt denk ik voor elke studie!

 • Ingrid Rijk, milieu-gezondheidskundig adviseur

  Ingrid Rijk, milieu-gezondheidskundig adviseur

  Biologie is een brede en dynamische studie. Er gebeurt veel op het gebied van Biologie, bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de genetica, maar ook evolutie en klimaat & ecosystemen. Er valt nog veel te ontdekken, en er is veel werk te doen gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

  Ik had een brede interesse naar alles wat leeft, en vooral hoe het leeft. Ik wilde de wereld om me heen begrijpen, van genetica tot ecosysteem. Daarnaast trok het me dat je met Biologie op mooie plekken kan werken, de wereld is je speelveld. Zowel docenten als studenten zijn juist erg divers, maar wel allemaal nieuwsgierig, down-to-earth en open-minded.

  Na mijn bachelor ben ik de master Toxicology & Environmental Health gaan doen. Deze keuze was voor mij logisch omdat ik me in mijn Bachelor zowel op chemisch/moleculair als op ecosysteem en biomedisch niveau heb ontwikkeld. In deze master is deze cross-over juist belangrijk, maar is tegelijkertijd heel specifiek. Bovendien vond ik ook de maatschappelijke kant van het vakgebied belangrijk. Toen ik afstudeerde had ik nog niet zo'n goed idee wat ik wilde. Na een paar weken relaxen was ik eruit: ik wilde als adviseur werken. Via een paar open sollicitaties had ik binnen een maand een baan bij een advies- en ingenieursbureau. Vooral het inzetten van kennis en analytisch vermogen om problemen op te lossen leek me uitdagend.

  Ik ben nu milieu-gezondheidskundig adviseur. Ik geef advies over complexe verontreinigingssituaties en de risico's voor milieu en gezondheid. Hierbij kun je denken aan mijnafval, grote industriegebieden en stortplaatsen van oude en verboden pesticiden. Maar ook krijg ik vragen over luchtvervuiling, straling, geluidsoverlast en zoönosen. Als adviseur ben je een multi-tasker, je doet zelf nieuwe onderzoeken maar ook vertaal je wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Ook communicatie en organisatie zijn heel belangrijk. Je zou in eerste instantie niet aan de rijksoverheid denken, of aan multinationals denken, maar dat kan ook met deze studie. Met het oog op duurzaamheid en welzijn van de leefomgeving zijn ook nieuwe bedrijfstakken geïnteresseerd.

 • Roy Veldhuizen, ecoloog (tot augustus 2015)

  Roy Veldhuizen, ecoloog

  Ik ben als ecoloog kortweg werkzaam op het snijvlak tussen mens en natuur. Ik ben afgestudeerd in de conservatiebiologie en daarna bewust op zoek gegaan naar een baan die de Nederlandse natuur helpt te behouden. Ik ben geen geitenwollensokken bioloog, maar probeer mensen ervan te overtuigen dat natuur niet ondergeschikt mag zijn aan maatschappelijke ontwikkeling. Het bedenken van oplossingen waarin beide voortgang kunnen vinden is mijn doel. Bij een adviesbureau kun je hier prima mee uit de voeten. Het werk is erg gevarieerd: van een dijkversteviging in Zeeland tot een snelweg in Friesland. Mijn uitdaging is om zo snel mogelijk de natuurwaarden, maar ook de details van de werkzaamheden in kaart te brengen. Door dit laatste zit ik regelmatig met projectontwikkelaars om tafel, om samen met hen te bedenken hoe de knelpunten voor de natuur zijn op te lossen.

  Update: Roy is momenteel werkzaam als docent Toegepaste Biologie op CAH Vlientum Hogeschool