Molecular Life Sciences

MLS Microscoopwerk

Combinatie van Biologie, Scheikunde, Farmacie

Uniek in Utrecht is het vanaf jaar 1 volgen van het 3-jarige programma Molecular Life Sciences (MLS). Naast MLS-specifieke vakken volg je hier ook vakken samen met scheikunde-, biologie- en farmaciestudenten. Je gaat op moleculair niveau de processen van het leven ontrafelen. Je gebruikt hiervoor verschillende state-of-the-art apparatuur zoals NMR, X-ray diffractie, massaspectrometrie, licht- en elektronenmicroscopie. Je leert alles over deze technieken, maar ook over de verschillende modelsystemen waarin we de moleculaire processen bestuderen. Als modelsystemen hebben we de bacteriën en schimmels, de zebravis, de zandraket en de mens.

Omdat Molecular Life Sciences zich op het snijvlak van meerdere bacheloropleidingen bevindt, combineer je vakken van de opleidingen Biologie, Scheikunde en Farmacie.

Toepassingsmogelijkheden binnen de Molecular Life Sciences zijn o.a.:

  • ontwikkeling van nieuwe medicijnen
  • versterking van de immuniteit van mens, plant en dier tegen ziekteverwekkers
  • stamcellen die Multiple Sclerose bestrijden
  • verbetering van gewassen door moleculaire veredeling

Studieprogramma

Bekijk het studieschema (wijzigingen voorbehouden) van Molecular Life Sciences (MLS). 

Ervaringen

Saskia van Genderen kijkt op atoom- en molecuulniveau hoe eiwitten en cellen werken

Saskia van Genderen

Echt een persoon en geen nummer

"Ik wilde graag biologie en scheikunde combineren en beiden komen perfect samen in Molecular Life Sciences. Je hebt relatief veel contacturen en werkt in kleine groepen. Bovendien is er goede begeleiding en staan de docenten altijd open voor vragen of discussies. Alle docenten kennen je ook, je bent voor hen echt een persoon en geen nummer.

'Dat is nu eenmaal zo'

Het leukste aan MLS vind ik dat je op atoom- en molecuulniveau kijkt hoe eiwitten en cellen werken. Je krijgt nooit het antwoord ‘dat is nu eenmaal zo’, maar zoekt alles tot in de details uit. Je hele bachelor kun je nog bepalen of je meer de biologische of scheikundige kant op wilt gaan. Door de vele keuzeruimte die je hebt, kun je je specialiseren in de onderwerpen die je zelf het interessantst vindt.

Ebolavirus

Zelf vind ik het immuunsysteem erg interessant en virussen fascineren me. Ik volg nu een vak waarbij ik met medestudenten door middel van biochemische technieken me verdiep in het moleculaire werkingsmechanisme van het Ebolavirus.

Stages op onderzoeksgroepen

In eerste instantie dacht ik dat onderzoek niets voor mij zou zijn, maar gaandeweg ontdek ik steeds meer dat ik het wel heel leuk vind. De stages op de onderzoeksgroepen hier in Utrecht hebben me hierbij erg geholpen. Misschien wil ik mijn bachelorthesis ook wel bij een bedrijf gaan doen, zodat ik tijdens mijn masterstage kan beslissen of een PhD echt iets voor mij is."

Niels de Graaf doet onderzoek naar de moleculaire mechanismen achter ziekten

Niels de Graaf

"Wanneer het moleculaire mechanisme van een bepaalde ziekte bekend is, kan dit uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling of verbetering van medicijnen tegen deze ziekte. Dat maakt Molecular Life Sciences voor mij heel mooi en belangrijk.

Diagnostiek van kanker

Ik heb tijdens mijn stage onderzoek gedaan naar nanobodies. Deze konden specifiek aan tumorcellen binden. We hebben geprobeerd om ze fluorescent te maken. Als ze dan binden aan tumorcellen, kun je dat zien door de fluorescentie. Dit kan in de toekomst interessant zijn voor de diagnostiek van kanker.

Nieuwe medicijnen tegen taaislijmziekte

Ook heb ik onderzoek gedaan naar de vouwing van het eiwit CFTR. Dit is een membraaneiwit dat verantwoordelijk is voor transport van Clˉ-ionen over het celmembraan. Bij mensen met taaislijmziekte mist er een aminozuur in dit eiwit, waardoor het niet goed vouwt en niet in het celmembraan terecht komt. Taaislijmziektepatiënten hebben hierdoor veel minder transport van Clˉ-ionen, waardoor het slijm in de longen heel taai wordt. Door in kaart te brengen welke eiwitten helpen bij het vouwen van CFTR, hebben we targets in handen voor nieuwe medicijnen tegen taaislijmziekte.

Praktische vaardigheden

Naast de hoor- en werkcolleges pas je de kennis toe met verschillende practica. Er zijn ook vakken waarbij je in groepen samenwerkt om bepaalde vraagstukken op te lossen of om een voorstel te schrijven voor een onderzoek. Ook wordt veel aandacht besteed aan schrijf- en presentatievaardigheden. Kortom, je leert alle vaardigheden die een onderzoeker nodig heeft.

Waarborg kwaliteit onderwijs

Er wordt veel aandacht besteed aan de mening van studenten over het onderwijs. Studenten kunnen na afloop van een cursus een enquête invullen om feedback te geven over de kwaliteit van deze cursus. Deze enquêtes worden besproken door discussiegroepen bestaande uit zowel studenten als hoogleraren en opleidingsmanagers. Op deze manier wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd en verbeterd."

Mario van der Stelt werkt bij een groot farmaceutisch bedrijf

Mario van der Stelt

"Werken op het grensvlak van biologie en chemie, dat was wat ik wilde. Bij een groot internationaal farmaceutisch bedrijf ben ik nu teamleider van een onderzoeksgroep van twintig mensen. Vanuit de disciplines biologie, farmacie, toxicologie en chemie ontwikkelen we samen nieuwe pijnstillers tegen chronische pijn, bijvoorbeeld bij multiple sclerose. Wat mijn baan zo leuk maakt is de veelzijdigheid. Ik werk samen met verschillende disciplines, met gerenommeerde universiteiten in Nederland en in het buitenland, met patentdeskundigen, met artsen en met marketeers. De ultieme kick is om een stof echt in ontwikkeling te krijgen!"

Celia Berkers doet onderzoek naar kankercellen en het immuunsysteem

Celia Berkers

"Als onderzoeker in de oncologie werk ik aan het immuunsysteem. We proberen uit te zoeken of we het immuunsysteem kunnen stimuleren om zelf kankercellen op te ruimen zodat het lichaam zichzelf kan genezen. Ik vind het belangrijk om ergens aan bij te dragen. Je wilt toch mensen beter maken. Met Molecular Life Sciences ga je helemaal terug naar de basis, je zoekt tot in de kern uit hoe ziekten in elkaar zitten. Dat maakt Molecular Life Sciences onmisbaar om ziektes te begrijpen en uiteindelijk te kunnen genezen."

Meer informatie

Op de pagina´s over Biologie vind je ook informatie specifiek voor Molecular Life Sciences. Zo kun je extra uitdaging in je programma vinden met het Honoursprogramma van MLS. De pagina's Aansluitende masters en Mogelijke beroepen geven een beeld van wat je na het afronden van MLS kunt doen. Wil je je verder verdiepen in dit programma? Bezoek de Open Dag of kom een dagje studeren op een van de Meeloopdagen. Nog meer vragen? Kijk op de Contact-pagina.

Brochure aanvragen

Toelating en inschrijven

Je kunt Molecular Life Sciences kiezen als student vanuit Biologie of vanuit ScheikundeBij je inschrijving in Studielink (onder opleidingsspecifieke vragen) en op het matchingsformulier kun je aangeven dat je je voor MLS wilt inschrijven. Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht. Neem contact met ons op als je toch aan de matching wilt deelnemen.

De matchingsdagen van Molecular Life Sciences vinden plaats op:

  • Donderdag 16 april 2020
  • Donderdag 11 juni 2020

Ongeveer twee weken voor de matchingsactiviteit ontvang je een uitnodiging per e-mail (houd je mail- en spambox dus goed in de gaten).

Voor toelating vanuit Biologie dien je te beschikken over een vwo-diploma met:

  • Natuur & Techniek + profielkeuzevak biologie of
  • Natuur & Gezondheid + profielkeuzevakken natuurkunde en wiskunde B
  • Hbo-propedeuse Chemie of Chemische Technologie + VWO certificaten Wiskunde B, Natuurkunde en Biologie. Deze propedeuse geeft een vrijstelling voor het VWO-certificaat Scheikunde

Bij voltooiing ontvang je een Biologie bachelordiploma met de aantekening Molecular Life Sciences.

Voor toelating vanuit Scheikunde dien je te voldoen aan de toelatingseis voor Scheikunde.

De deadline voor inschrijving voor Biologie of Scheikunde is 1 mei. Bekijk voor meer informatie de pagina Inschrijven.