Mogelijke beroepen

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de Utrechtse biologen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.

Mogelijke beroepen

Zie hieronder een selectie van de mogelijke beroepen na het doen van de bachelor Biologie gecombineerd met een master:

Biogeoloog

Het vakgebied van een biogeoloog ligt op het grensvlak van geologie en biologie. Het gaat om de relatie tussen de aarde en alles wat op de aarde leeft. Je onderzoekt de rol van levende organismen bij de verandering van de ondergrond en oceanen. Maar je kijkt ook naar fossielen op macro- en microschaal.

biogeoloog

Biotechnoloog

Het is de taak van de biotechnoloog om de genen te localiseren die ervoor zorgen dat specifieke eigenschappen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld het achterhalen van genen in het DNA die de zoete smaak van gras bepalen. Deze worden vervolgens in ander gras zo gemodificeerd dat ook dit gras zoeter smaakt. Een ander voorbeeld is de genetische modificatie van schimmels, zodat deze schimmels enzymen gaan produceren die we kunnen gebruiken in wasmiddelen (voor het afbreken van vetvlekken in onze kleren).

biotechnoloog

Gezondheidstechnoloog

Een gezondheidstechnoloog bevindt zich op het grensvlak van techniek en gezondheid. Je bent bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten voor de medische markt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van een prothese voor het menselijk lichaam, zodat een patiënt weer goed mee kan doen in de maatschappij. Naast een commerciële functie vervul je dus ook een belangrijke maatschappelijke rol.

gezondheidstechnoloog

Klimaatonderzoeker

Als klimaatonderzoeker probeer je een beeld te krijgen hoe het klimaat zich ontwikkelt en waarom dit zo is. Wat is bijvoorbeeld de invloed van menselijke factoren? En hoe verliepen de klimaatveranderingen in het verleden? Wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Daarnaast onderzoek je wat mogelijke gevolgen kunnen zijn, zoals een stijging van de zeespiegel of verdwijnen van bepaalde vegetatie.

klimaatonderzoeker

Milieuadviseur

Als milieuadviseur geef je milieuadvies aan de opdrachtgever waardoor je bent ingehuurd. Dit is een brede verantwoordelijkheid waar taken als het begeleiden van vergunningstrajecten, het uitvoeren van energiebesparingprojecten en onderzoek naar gevaarlijke stoffen bij horen.

milieuadviseur