Mogelijke beroepen

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de Utrechtse biologen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.

Mogelijke beroepen

Biologie

Zie hieronder een selectie van de mogelijke beroepen na het doen van de bachelor Biologie gecombineerd met een master:

Biogeoloog

Het vakgebied van een biogeoloog ligt op het grensvlak van geologie en biologie. Het gaat om de relatie tussen de aarde en alles wat op de aarde leeft. Je onderzoekt de rol van levende organismen bij de verandering van de ondergrond en oceanen. Maar je kijkt ook naar fossielen op macro- en microschaal.

biogeoloog

Biotechnoloog

Het is de taak van de biotechnoloog om de genen te localiseren die ervoor zorgen dat specifieke eigenschappen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld het achterhalen van genen in het DNA die de zoete smaak van gras bepalen. Deze worden vervolgens in ander gras zo gemodificeerd dat ook dit gras zoeter smaakt. Een ander voorbeeld is de genetische modificatie van schimmels, zodat deze schimmels enzymen gaan produceren die we kunnen gebruiken in wasmiddelen (voor het afbreken van vetvlekken in onze kleren).

biotechnoloog

Gezondheidstechnoloog

Een gezondheidstechnoloog bevindt zich op het grensvlak van techniek en gezondheid. Je bent bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten voor de medische markt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van een prothese voor het menselijk lichaam, zodat een patiënt weer goed mee kan doen in de maatschappij. Naast een commerciële functie vervul je dus ook een belangrijke maatschappelijke rol.

gezondheidstechnoloog

Klimaatonderzoeker

Als klimaatonderzoeker probeer je een beeld te krijgen hoe het klimaat zich ontwikkelt en waarom dit zo is. Wat is bijvoorbeeld de invloed van menselijke factoren? En hoe verliepen de klimaatveranderingen in het verleden? Wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Daarnaast onderzoek je wat mogelijke gevolgen kunnen zijn, zoals een stijging van de zeespiegel of verdwijnen van bepaalde vegetatie.

klimaatonderzoeker

Milieuadviseur

Als milieuadviseur geef je milieuadvies aan de opdrachtgever waardoor je bent ingehuurd. Dit is een brede verantwoordelijkheid waar taken als het begeleiden van vergunningstrajecten, het uitvoeren van energiebesparingprojecten en onderzoek naar gevaarlijke stoffen bij horen.

milieuadviseur

Molecular Life Sciences

Hieronder zie je een selectie van de mogelijke beroepen na het afronden van MLS gecombineerd met een master:

Clinical research associate

Als clinical research associate begeleid je medische onderzoeken van nieuwe medicijnen (clinical trials) vanuit de farmaceutische industrie. Je werkt hiervoor nauw samen met huisartsen en ziekenhuislaboratoria. Je speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de clinical trial en je zorgt dat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd blijft.

clinicalresearchass

Moleculair bioloog

Als moleculair bioloog bestudeer je alle processen die in een cel plaatsvinden. Hoe interacteren eiwitten met elkaar? Hoe wordt een eiwit gevouwen tot zijn uiteindelijke structuur? Hoe binden moleculen aan de receptoren van de cellen? Hoe wordt de genexpressie in een cel gereguleerd? Hoe ziet het membraan van een cel eruit? Etcetera.

moleculairbioloog

Microbioloog

Een (medisch) microbiologisch onderzoeker houdt zich bijvoorbeeld bezig met de opsporing van ziekteverwekkers (bacteriën en virussen). Maar je kunt ook onderzoek doen naar de manier waarop bacteriën een organisme binnen dringen of, nog fundamenteler, naar hoe het celmembraan van de bacterie is opgebouwd.

microbioloog

PhD Molecular Cellular Life Sciences

Als promovendus/promotieonderzoeker in het vakgebied Molecular and Cellular Life Sciences voer je na je studie, onder begeleiding van een hoogleraar, een groot onderzoek uit. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met de mechanismen die ten grondslag liggen aan de groei, differentiatie en afsterving van cellen. Je gebruikt allerlei geavanceerde technieken zoals elektronenmicroscopie, X-ray diffractie, lichtmicroscopie en nuclear magnetic resonance. Je sluit je promotieonderzoek af met het schrijven en verdedigen van een proefschrift. Je behaalt hiermee een doctorstitel, afgekort met dr.

phdmolecular

Onderzoeker farmaceutische industrie

Een onderzoeker in de farmaceutische industrie is op zoek naar nieuwe geneesmiddelen of zorgt ervoor dat huidige medicijnen nog beter werken. Dit gaat vaak hand in hand met een commercieel doel. Voorbeelden hiervan zijn de zoektocht naar een middel tegen Alzheimer of verbeteringen van de huidige medicijnen tegen reisziekten.

onderzoekerfarm

Onderzoeker naar kanker

Als onderzoeker doe je onderzoek naar het ontstaan van de ziekte kanker: Hoe komt het dat een normale cel verandert in een kankercel? Ook onderzoek je hoe kankercellen zich verspreiden en hoe ze bestreden kunnen worden. Je werkt op moleculair niveau in biologische modelsystemen.

kankeronderzoeker