Actueel

Biologie studeren in Utrecht

Wilde eenden zijn cruciaal voor het behoud van bedreigde plantensoorten
Wilde eenden in vlucht

Uit onderzoek van Utrechtse biologen Erik Kleyheeg en Merel Soons blijkt dat wilde eenden een belangrijke bijdrage leveren aan het verbinden van gebieden met bijzondere plantenpopulaties. Deze plantenpopulaties worden bedreigd doordat steeds meer natte natuur verloren gaat. De wilde eend is een van de wijdst verspreide eendensoorten ter wereld. In korte tijd kunnen ze lange afstanden afleggen met een maximum vliegsnelheid van 80 km/u. Buiten het broedseizoen eten ze vooral veel plantenzaden die over het algemeen de weg door het maag-darmkanaal overleven. Op deze manier spelen wilde eenden een belangrijke rol in de verspreiding van plantenzaden.

Analyse van de vliegbewegingen van wilde eenden uitgerust met een GPS-datalogger wijst uit dat de vliegpatronen van overwinterende wilde eenden opmerkelijk voorspelbaar zijn. Overdag rusten ze, ’s nachts verlaten ze hun rustplaats om te gaan foerageren in en rond moerasgebieden en akkers. Het landschap beïnvloedt het bewegingspatroon van wilde eenden: in natte, moerassige gebieden zijn ze meer aanwezig dan in drogere gebieden.

Modelberekeningen waarin eigenschappen van planten en zaden, het landschap en het gedrag van de wilde eenden worden meegenomen, laten zien dat ongeveer 34% van de opgegeten zaden wordt verspreid tussen de verschillende foerageergebieden.

Utrechtse studenten mikken op goud bij synthetische biologie-wedstrijd
iGEM Utrecht 2017
Het iGEM Utrecht 2017 team

Dit jaar doen voor het eerst studenten van de Universiteit Utrecht mee aan de international Genetically Engineered Machine-wedstrijd (iGEM). Twee teamleden zijn geïnterviewd: Kewin, derdejaars Bachelorstudent Biologie, en Leander, eerstejaars Masterstudent Molecular and Cellular Life Sciences. De studenten doen niet alleen mee voor de prijzen, maar willen ook echte problemen oplossen. “We ontwikkelen een simpelere en goedkopere manier om ziekteverwekkers in het bloed te detecteren”, legt Leander uit. 

De iGEM-wedstrijd eindigt in november met een grote jamboree in Boston, waar het hele team aanwezig zal zijn. Er zijn medailles en prijzen te winnen in verschillende categorieën. Voor de prijzen moeten de teams met elkaar concurreren, maar de medailles worden uitgereikt aan alle teams die aan bepaalde eisen voldoen. Het team is optimistisch over hun kansen. “We geven een mondelinge presentatie en presenteren een poster”, vertelt Leander. “We willen in ieder geval genomineerd worden voor de prijs voor het beste model. Daar zouden we een goede kans op moeten hebben. En we hebben zo veel mensen geïnterviewd dat we al voldoen aan de eisen voor een gouden medaille in human practices.”