Waarom in Utrecht

Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) in Utrecht staat voor:

  • Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
  • Kleinschalig, inspirerend en interactief onderwijs
  • Aandacht voor de praktijk en professionele vaardigheden

Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) is op zoek naar gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor leer je inzichten vanuit verschillende disciplines en perspectieven te gebruiken. De opleiding is kleinschalig, praktijkgericht en houdt zich bezig met actuele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Inspiratie, betrokkenheid en interactie

Als je in Utrecht B&O komt studeren, krijg je onderwijs van inspirerende docenten in kleine groepen van 15 tot maximaal 30 studenten. Persoonlijke betrokkenheid, intensieve begeleiding en veel ruimte voor interactie is wat B&O actieve, gemotiveerde studenten biedt.

Theorie, praktijk en vaardigheid

Natuurlijk verwachten we dat je interesse hebt in het vakgebied, theoretische vraagstukken en wetenschappelijke literatuur wilt bestuderen. Maar de opleiding betrekt theorie ook steeds op de praktijk. Je werkt bij ons met actuele casussen, er zijn regelmatig gastcolleges en je maakt kennis met de praktijk door zelf onderzoek in organisaties te doen. Daarnaast leer je vaardigheden die nuttig zijn voor je toekomstige beroepsuitoefening, zoals samenwerken en onderhandelen, presentatie- en interviewtechnieken.