Honoursonderwijs

B&O studenten in gesprek met docent

Wil je extra uitdaging naast het programma van B&O? Dan kun je denken aan het aanbod binnen de zogenaamde ‘B&O Academie’. In de B&O Academie zijn de verbredende, verdiepende, onderscheidende en internationale activiteiten van de bacheloropleiding samengebracht.

Enkele voorbeelden:

Stage. Voor de opleiding B&O doe je ieder jaar al onderzoek in organisaties. Je kunt die ervaring met de praktijk verder vergroten door een stage te doen. Onze stagecoördinator helpt je daar graag bij.

  • Studeren in het buitenland. De Universiteit Utrecht daagt je uit om je grenzen te verleggen en biedt uitwisselingsprogramma’s voor alle studenten. B&O studenten gingen onder andere naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Tsjechië en Turkije.
  • USBook. Op een aantal avonden in het collegejaar bespreken studenten en docenten klassieke en moderne boeken die interessant zijn voor allerlei verschillende vragen op het vakgebied van de opleiding.
  • Modules in samenwerking met de studievereniging. Samen met studenten van de studievereniging van de opleiding, worden ieder jaar enkele extra modules ontwikkeld waaraan je deel kunt nemen.
  • Verdiepings- en Inspiratieatelier Via Wonderland. Als eerstejaars student krijg je de mogelijkheid om een onderwerp dat je zelf interessant vindt, samen met anderen nader te onderzoeken. Voor de presentatie kun je bijvoorbeeld een lezing organiseren, een documentaire vertonen of een conferentiedag organiseren.
  • Creating Societal Impact. Studenten van de opleidingen Economie, Rechtsgeleerdheid, University College en B&O gaan samen aan de slag met een actueel, maatschappelijk vraagstuk. Je krijgt inspirerende gastcolleges van wetenschappers en bestuurders en sluit het programma af met een seminar waarin je de bevindingen van jouw groep presenteert.
  • Het internationale researchproject. In samenwerking met de opleiding organiseren studenten iedere twee jaar zelf een internationale onderzoeksreis met een actueel thema. In 2018 zijn de studenten naar Singaporeeweest om duurzaamheidsprojecten in een stedelijke context e bestuderen.