Ervaringen

 • Je krijgt de kans jezelf extra te ontplooien

  Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) sloot perfect aan bij mijn wensen. Veel praktijkvoorbeelden, veel aandacht voor actualiteit in de lessen, maar wél op academisch niveau. Dat betekent: papers schrijven, boeken lezen en af en toe tot midden in de nacht in de bibliotheek zitten. Behalve dat ik veel leerde over de werking van organisaties in het publieke domein en over de ‘menselijke kant’ van organisaties, werkte ik onder leiding van goede trainers ook aan vaardigheden als presenteren, samenwerken, adviseren en conflicthantering. Ik miste soms wel een beetje ‘de harde cijfers’ maar met keuzevakken kon ik dat aanvullen.

  Ook het studieklimaat beviel me heel goed. Je krijgt college in kleine groepjes en daardoor leer je je medestudenten snel kennen. Je komt elkaar ook naast je studie vaak tegen, bijvoorbeeld bij de activiteiten van studievereniging Perikles. Bovendien vond ik het leuk dat je de kans krijgt om naast je studie jezelf extra te ontplooien. Zo heb ik een vak gevolgd in Dubrovnik (Kroatië) met studenten van meer dan vijftien nationaliteiten en zat ik bij een leesclub waarmee we eens per maand een klassiek B&O-boek lazen. Daardoor leer je het vakgebied ook vanuit andere perspectieven kennen.
  Ben je geïnteresseerd in mens en maatschappij, in de actualiteit, politiek en organiseren? Vind je het leuk om je actief in te zetten en wil je het maximale uit je studietijd halen? Dan is B&O zeker iets voor jou!''

  Camiel van Houdt is nu redacteur bij DeNieuwsBV (BNN/VARA). 

 • Ik kan een situatie snel van verschillende kanten bekijken

  Ik werkte op het Ministerie van Financiën als Financial Trainee, een traineeship van twee jaar. In mijn eerste jaar was ik Coördinator Miljoenennota. Dat betekende dat ik alles regel rondom de Miljoenennota, behalve het schrijven zelf. Ik maakte een planning, zorgde dat we de ambtelijke top en de minister regelmatig zagen om over conceptversies te praten, en pakte het koffertje in op Prinsjesdag. Ik mocht het dan ook aanbieden aan de minister.
  Ik heb van de opleiding geleerd om veel verschillende perspectieven toe te passen en kan een situatie snel van verschillende kanten bekijken. Bestuurs- en Organisatiewetenschap is een mix: er zitten inzichten en theorieën uit de Bestuurskunde in, maar ook van Rechten, Psychologie, Sociologie en Organisatiewetenschappen. Doordat we tijdens de opleiding actuele thema's behandelden, kon ik goed volgen waar de auteurs van de Miljoenennota over praatten, ondanks dat zij echte economen waren. Bovendien heb ik vaardigheden geleerd die ik dagelijks toepas. Conflicthantering blijkt bijvoorbeeld heel nuttig te zijn, net als de onderhandelingstactieken.

  Danielle Fictorie is afgestudeerd bij B&O. Zij was trainee bij het Ministerie van Financiën en werkt nu als projectleider van de afdeling Begrotingszaken bij het Ministerie van Defensie.

 • Zelf een bijdrage leveren

  Jan Jacob Vogelaar

  We moesten een beleidsplan schrijven over de ganzen rond Schiphol. Schiphol wilde ze niet in de vliegtuigmotoren maar de vogelbescherming wilde juist ruimte voor de vogels. Wat moest de gemeente Haarlemmermeer doen? Bij B&O leren we hoe je dan een oplossing zoekt waarin iedereen zich kan vinden. Dat doen we door te achterhalen welke partijen betrokken zijn, wat zij van een bepaalde situatie vinden en wat hun belang is. Als je vervolgens met een oplossing kunt komen waar iedereen achter staat, is dat natuurlijk heel mooi. Zo kun je zelf bijdragen aan het oplossen van echte problemen."

  Jan Jacob Vogelaar is nu Advisor Business Intelligence bij InnovationQuarter