Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de website van de Rijksoverheid.

 


 

Hoe zit de moderne samenleving in elkaar? Onderzoek de complexe samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij.
  • Kunnen we ons hoogwaardig systeem van zorg en gezondheid intact houden?
  • Hoe komt het dat allochtone meisjes het op school beter doen dan jongens?
  • Hoe voorkomen we dat jongeren steeds jonger alcohol gaan drinken?
  • Kun je integreren zonder je eigen identiteit te verliezen?

Gedrag, cultuur en maatschappij

Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Enkele voorbeelden: re-integratie bij werknemers, kwesties van persoonlijke, etnische en nationale identiteit, het sociale zekerheidsstelsel en de invloed van muziek op de ontwikkeling van adolescenten.

Wisselwerking individu en omgeving

Bij al deze thema's gaat het om een complexe wisselwerking tussen gedrag van individuele personen en de omgeving waarin mensen leven: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. Algemene sociale wetenschappen richt zich op het begrijpen van die complexiteit. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe de moderne samenleving in elkaar zit.

Alle aspecten die ik leuk vond van de andere sociale wetenschappen, komen in deze opleiding samen.
ASW studente Jule van den Berg
Studente Algemene sociale wetenschappen

Interdisciplinair: vakgebieden combineren

ASW is een brede sociaalwetenschappelijke opleiding. Je verwerft kennis uit verschillende disciplines - psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie - om de vraagstukken te verklaren. Daarbij leer je interdisciplinair denken: je combineert kennis, theorieën en modellen uit de verschillende vakgebieden. Zo ontwikkel je je eigen interdisciplinaire visie op maatschappelijke verschijnselen en problemen.

 

  • Een psycholoog kijkt naar persoonsgebonden factoren.
  • De pedagoog kijkt naar de ontwikkeling van kind en jongere in relatie tot de omgeving.
  • Sociologen en antropologen kijken naar de maatschappelijke en culturele factoren.
  • ASW'ers gebruiken elementen uit al deze verschillende disciplines.

Algemene sociale wetenschappen: Iets voor jou?

Ben je een open minded generalist en breed geïnteresseerd in mensen, hun gedrag en de maatschappij waarin ze leven? Hebben sociologie, psychologie, pedagogische wetenschappen en culturele antropologie allemaal interessante elementen voor jou? Wil je leren hoe je onderzoek kunt doen en ben je niet bang voor cijferwerk? Kom dan Algemene sociale wetenschappen studeren in Utrecht.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2018-2019): € 2.060
  • Instellingstarief 2018-2019: € 8.208 (EU), € 9.345 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56631