Veel keuzeruimte

Studenten waarderen de keuzeruimte binnen de UU-bacheloropleidingen, en dat is niet voor niets. Je hebt de mogelijkheid een groot deel van je studie zelf vorm te geven, afhankelijk van je eigen belangstelling, ambities en talenten. Ook buiten de grenzen van je eigen opleiding. Vanzelfsprekend begeleiden wij je hierbij graag, als je hier behoefte aan hebt. 

Verbreden of verdiepen

Kenmerkend voor de Utrechtse universiteit is de samenwerking tussen verschillende disciplines. Dat leidt soms tot verrassende nieuwe inzichten. Wil je juist specialiseren? Dat kan ook. De keuze is aan jou en samen komen we eruit.

Veel profileringsruimte

Een kwart van je opleiding bestaat uit de profileringsruimte. We helpen je bij het kiezen van vakken die aansluiten bij jouw interesses, ambities en talenten. Je kunt kiezen voor verbreding, maar ook voor verdieping op het terrein van je major. Uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook uit dat van andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten. 

Kies een minor

Je kunt ook kiezen voor een minor, zie hier een overzicht van alle minors. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Met de invulling van de profileringsruimte kun je je voorbereiden op de master die je na de bachelorfase wilt volgen.