Na de bachelor

Een master volgen

Na het behalen van je bachelordiploma kun je een masterprogramma volgen. In de Utrechtse masterfase ligt de nadruk op specialisatie en voorbereiding op de academische loopbaan. De Universiteit Utrecht biedt 146 masterprogramma’s. Afhankelijk van de gekozen opleiding duurt de masterfase één of twee jaar.

Werken na de bachelor

Wil je niet verder studeren? Ook met je bachelordiploma kun je direct aan de slag. Bezoek ter voorbereiding op de arbeidsmarkt  bijvoorbeeld de UU-Carrieredag

Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt?

De Nationale Alumni Enquête (2015) geeft inzicht in de beroepen en sectoren waar academici een baan vinden. Dit tweejaarlijkse onderzoek is gehouden onder onze alumni van 2013-2014. In totaal deden 848 alumni mee, waarvan het merendeel een masteropleiding heeft afgerond. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

  • De gemiddelde baanzoektijd na afstuderen bedraagt 3,0 maanden.
  • Een meerderheid van de afgestudeerden (70%) werkt in een baan met een tijdelijke aanstelling, maar ook in een baan die in het verlengde van de opleiding ligt (74,5%), 69% werkt daarbij op wo-niveau. Deze cijfers zijn lager dan bij de vorige meting en vergelijkbaar met de landelijke resultaten.
  • De werkloosheid ligt gemiddeld op 6 % (iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 5%).
  • Een werkweek bedraagt gemiddeld 33,7 uur per week tegen een uurloon van 16,00 euro (landelijk gemiddelde 17,50 euro).
  • De instroom in een promotietraject is 16% van de afgestudeerden (landelijk 13%).