Feiten en cijfers

Over de bachelor

Een bacheloropleiding duurt drie jaar. In Utrecht bestaat de bacheloropleiding voor driekwart uit je hoofdrichting: de major. Binnen de major verdiep je je in een bepaald wetenschapsgebied. Je sluit de bachelorfase af met een bachelordiploma: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) of Bachelor of Laws (LLB). Naast de major kun je kiezen voor een verdiepende of verbredende minor of een extra uitdaging.

Achter bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht zijn als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten. Dat blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2018

Alle UU-bacheloropleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO.

Internationale Ranking Posities Universiteit Utrecht
49 ➜ Academic Ranking of World Universities (Shanghai) 2019 (link)
74 ➜ Times Higher Education World University Ranking 2019 (link)
81-90 ➜ Times Higher Education World Reputation Ranking 2018 (link)
124 ➜ QS World University Ranking 2018 (link)
41 ➜ National Taiwan University Ranking 2018 (link)
67 ➜ CWTS Leiden Ranking 2018 (link)
57 ➜ U.S. News & World Report Best Global Universities Ranking 2018 (link)

Hoog studiesucces aan de UU

Studenten studeren snel af aan de Universiteit Utrecht. Het studiesucces is hoog. Van alle studenten die in 2007 aan hun bacheloropleiding begonnen, had 59%  binnen vier jaar het bachelordiploma behaald. Landelijk lag dit percentage aanzienlijk lager, namelijk 50%.
Van de studenten die niet in het eerste jaar uitvallen, haalt 80 procent binnen vier jaar het bachelordiploma. Landelijk is dit 67% (cijfers 2012).

Studenten positief over Universiteit Utrecht

De NSE 2017 is door liefst 11.734 UU-studenten ingevuld, een responspercentage van maar liefst 38,4%. De overall score voor de UU (‘je studie in het algemeen’) komt ook dit jaar uit op 4,06 (op een 5-puntsschaal). Bekijk de factsheet (pdf)

UU-studenten waarderen:

  • Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties
  • De inhoudelijke deskundigheid van docenten
  • Het toepassen van vormen van e-learning binnen je opleiding

Aandachtspunten volgens UU-studenten:

  • Het tijdig bekendmaken van de studieroosters
  • De beschikbaarheid van studiewerkplekken

De UU neemt deze resultaten mee bij het bepalen van de plannen voor het nieuwe jaar.

Bij de Universiteit Utrecht vind je:

  • 30.374 studenten
  • 5.712 eerstejaars studenten
  • 54 geregistreerde bacheloropleidingen, waarvan 10 Engelstalig (2018)
  • Meer dan 140 masterprogramma's, waarvan ruim 90 Engelstalig (2018)