Duurzaam onderwijs

Als je studeert aan de Universiteit Utrecht, krijg je te maken met duurzaamheid. Het is een onderdeel van je brede vorming aan de UU. Waarom? De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Ook jij kunt bijdragen aan deze transitie. Bijvoorbeeld door het volgen van een gerichte bacheloropleiding, waarbij duurzaamheid centraal staat. Zo draag je samen met de UU bij aan een groenere samenleving!

Wat verstaat de Universiteit Utrecht onder ‘duurzaamheid’?

Binnen het duurzame onderwijs bestudeer je een of meer van de volgende thema’s:

• Klimaatverandering
• Biodiversiteit
• Risicobeperking van rampen
• Water
• Culturele diversiteit
• Duurzame verstedelijking
• Duurzame levensstijlen

Duurzame bachelors

Bij de meeste  UU bachelors  kom je in aanraking met het begrip duurzaamheid. Heeft duurzaamheid jouw interesse? Volg dan een van de volgende bachelors:

• Aardwetenschappen
• Biologie
• Global Sustainability Science
• Liberal Arts and Sciences
• Natuur- en Sterrenkunde
• Natuurwetenschap en innovatiemanagement
• Scheikunde
• Sociale geografie en planologie
• University College Roosevelt
• University College Utrecht