Collegegeld

Elk jaar dat je studeert moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het instellingstarief.

Kom je rechtstreeks van het vwo en heb je een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het wettelijk tarief:

  2021-2022 2022-2023
Voltijd € 1084 € 2209
Deeltijd € 963 € 1963

Als je University College UtrechtUniversity College RooseveltPhilosophy, Politics and Economics gaat doen, gelden er andere bedragen.

Heb je geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het Niet-EU/EER-instellingstarief, overzicht Instellingstarieven Bachelors 2021-2022 en 2022-2023. Behalve als:

Heb je al een (hbo)-bachelor of doctoraaldiploma gehaald?

Heb je op of na 1 september 1991 al een (hbo-)bachelordiploma of doctoraaldiploma behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe bachelor, dan geldt het instellingstarief, zie overzicht Instellingstarieven Bachelors 2021-2022 en 2022-2023. Als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. Informeer hierover bij Studentenservice.

Ben je momenteel bezig met een bacheloropleiding en begin je daarnaast in 2022-2023 met een tweede bacheloropleiding? Dan betaal je het wettelijk tarief als je voor deze tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijft staan. Onderbreek je deze opleiding, dan betaal je het instellingstarief.

Kijk op de Studentensite voor meer informatie over collegegeld als je al een graad hebt behaald

Betalen: Machtiging afgeven

Vanaf juni ontvang je bericht van de Universiteit Utrecht over de betaling van het collegegeld. Je kunt via Studielink de Universiteit Utrecht machtigen om het collegegeld ineens of in vijf gelijke termijnen te innen. Je kunt ook iemand anders laten machtigen. Heb je geen Nederlandse bankrekening of een bankrekening uit een ander SEPA-land, informeer dan bij Studentenservice over de mogelijkheden. 

Meer informatie over de wijze van betalen.

Uitzonderingen

Betaal je ook bij een andere instelling wettelijk collegegeld?

Ben je ingeschreven en betaal je al collegegeld aan een andere instelling voor Hoger Onderwijs? Dan kan in sommige gevallen het bedrag dat je daar betaalt in mindering worden gebracht op het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht verschuldigd bent. Vraag aan de andere instelling om een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). Stuur het originele BBC o.v.v. je naam en studentnummer op naar:

Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Of lever het originele document in bij Studentenservice.

Let op! Een voorwaarde van de Universiteit Utrecht voor het accepteren van een BBC is dat je bij beide instellingen het wettelijk collegegeldtarief betaalt. Je kunt dus niet betalen met een BBC als je al een graad hebt en bij één van beide instellingen het instellingstarief bent verschuldigd. Ook niet als het instellingstarief even hoog is als het wettelijk tarief.

Volg je ook vakken of een opleiding bij een andere instelling?

Ga je vakken of een opleiding volgen aan een andere instelling voor Hoger Onderwijs, terwijl je ingeschreven staat bij en collegegeld betaalt aan de Universiteit Utrecht? Vraag dan Studentenservice om een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). In sommige gevallen kan het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht betaalt, door de andere instelling in mindering worden gebracht op het bedrag dat je bij de andere instelling verschuldigd bent.

Je kunt het BBC zonder afspraak ophalen bij Studentenservice of opgestuurd krijgen na het invullen van het formulier Aanvraag Bewijs Betaald Collegegeld (BBC).

Let op! De andere instelling bepaalt de voorwaarden voor het accepteren van het Bewijs van Betaald Collegegeld. Een BBC kan alleen gemaakt worden voor het Nederlandse hoger onderwijs en de regeling geldt alleen als je bij beide instellingen volledig ingeschreven staat en het wettelijke collegegeldtarief verschuldigd bent.