Collegegeld

Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de website van de Rijksoverheid.

Elk jaar dat je studeert moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het instellingstarief.

Kom je rechtstreeks van het vwo en heb je een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het wettelijk tarief:

  2019-2020
Voltijd € 2083
Deeltijd € 1851

Als je University College UtrechtUniversity College RooseveltPhilosophy, Politics and Economics gaat doen, gelden er andere bedragen.

Heb je geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het Niet-EU/EER-instellingstarief. Behalve als:

  • je voldoet aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO
  • je een UAF-toelage ontvangt.

Heb je al een (hbo)-bachelor of doctoraaldiploma gehaald?

Heb je op of na 1 september 1991 al een (hbo-)bachelordiploma of doctoraaldiploma behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe bachelor, dan geldt het instellingstarief (pdf). 
Als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. Informeer hierover bij Studentenservice.

Ben je momenteel bezig met een bacheloropleiding en begin je daarnaast in 2018-2019 met een tweede bacheloropleiding? Dan betaal je het wettelijk tarief als je voor deze tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijft staan. Onderbreek je deze opleiding, dan betaal je het instellingstarief (pdf). 

Kijk op de Studentensite voor meer informatie over collegegeld als je al bezig bent met een opleiding.

Betalen: Machtiging afgeven

Vanaf juni ontvang je bericht van de Universiteit Utrecht over de betaling van het collegegeld. Je kunt via Studielink de Universiteit Utrecht machtigen om het collegegeld ineens of in vijf gelijke termijnen te innen. Je kunt ook iemand anders laten machtigen. Heb je geen Nederlandse bankrekening of een bankrekening uit een ander SEPA-land, informeer dan bij Studentenservice over de mogelijkheden. 

Meer informatie over de wijze van betalen

Uitzonderingen

Betaal je ook bij een andere onderwijsinstelling wettelijk collegegeld?

Als je al wettelijk collegegeld aan een andere onderwijsinstelling betaalt, kan dat in sommige gevallen in mindering worden gebracht op het bedrag dat je bij de Universiteit Utrecht betaalt. Hiervoor kun je bij die andere instelling een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen dat je stuurt naar (o.v.v. naam en studentnummer):

Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Heb je al betaald aan de UU, vraag dan bij Studentenservice een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) aan om aan de andere instelling te overhandigen. 

Let op: de regeling geldt alleen als je bij beide instellingen het wettelijke collegegeldtarief verschuldigd bent.