Bachelors

Vanaf studiejaar 2017-2018 veranderen de regels rondom selectie en toelating voor een opleiding met een numerus fixus. De Universiteit Utrecht heeft vijf bachelors met numerus fixus:

  Capaciteit  Aanmeldingen 16-01-2017 
Biomedische Wetenschappen  175 573
Farmacie 270 438
Diergeneeskunde 225 1050
Geneeskunde 304 1151
Global Sustainability Science 150 374

Datum: 16-01-2017

Deze opleidingen hebben een maximum aantal studenten dat ze toelaten en gaan daarvoor zelf studenten selecteren (sommige opleidingen noemen dit ‘decentrale selectie’).  De opleidingen kijken niet alleen naar schoolprestaties, maar ook naar relevante competenties.

Deelname aan de selectieprocedure voor de opleidingen met een numerus fixus is bij de Universiteit Utrecht gratis.

Klik hier voor een presentatie (pdf) over de nieuwe regels die tijdens de bachelorvoorlichtingsdagen is gegeven. 

Stappen

Stap 1: voor 25 december 2016

DigiD regelen als je die nog niet hebt

Vóór de kerstvakantie vraag je een DigiD aan via https://digid.nl/aanvragen. Het duurt maximaal vijf werkdagen voordat je de DigiD krijgt. Die DigiD heb je nodig om je in te schrijven en later studiefinanciering aan te vragen. Kijk hier voor veel voorkomende problemen met DigiD

Stap 2: Uiterlijk 15 januari 2017

Inschrijfverzoek indienen voor een opleiding met numerus fixus in Studielink

Met je DigiD dien je tot en met 15 januari via www.uu.studielink.nl een inschrijfverzoek in voor één of twee opleidingen met numerus fixus.
Er is één beperking: voor de opleiding Tandheelkunde, Geneeskunde, Fysiotherapie of Mondzorgkunde mag je je per studiejaar uitsluitend bij één instelling inschrijven voor dezelfde opleiding. Voorbeeld: je kunt je in hetzelfde jaar niet inschrijven voor Geneeskunde bij zowel de UU als de RUG. Wel mag je je inschrijven voor Geneeskunde aan de RUG en Tandheelkunde aan de RUG. 
Houd er rekening mee dat je voor de selectieprocedure van elke opleiding met numerus fixus vooraf huiswerk moet maken, variërend van 20 tot 50 uur.

Stap 3: Periode 16 januari t/m 14 april 2017

Meedoen aan de selectieprocedure

De selectie wordt gehouden tussen 16 januari en 14 april 2017. De opleiding geeft hierna elke kandidaat een rangnummer. Kijk bij de opleiding hoe de selectieprocedure eruit ziet en wat de selectiecriteria zijn.

Stap 4: 15 april 2017

Studielink geeft door wat je rangnummer is

Hoe lager het rangnummer hoe groter de kans dat je wordt toegelaten. De opleidingen van de UU reserveren 10% van de plaatsen voor uitzonderingsgevallen. Voorbeeld: een opleiding met numerus fixus heeft 200 plaatsen en er doen 500 kandidaten mee aan de selectieprocedure. Heb je een rangnummer van 1 tot en met 180, dan word je direct toegelaten en ontvang je op 15 april ook meteen een Bewijs van Toelating. Heb je een rangnummer van 181 en hoger dan moet je wachten totdat een van de kandidaten met rangnummer 1 t/m 180 zijn Bewijs van Toelating weigert of voor het eindexamen zakt.

Stap 5: Uiterlijk 31 juli 2017

Een voldoende voor alle vakkenpakketeisen (inclusief taaltoets)

Uiterlijk 31 juli moet je aan alle vakkenpakketeisen hebben voldaan en bewijzen hiervan in OSIRIS hebben geüpload.

Houd er rekening mee dat je je inschrijving als student afrondt door op tijd diploma's te uploaden in OSIRIS en een machtiging voor het collegegeld af te geven in Studielink (download de handleiding (pdf) ). Het afgeven van een machtiging kan vanaf juni 2017.

Stap 6: Uiterlijk 15 september 2017

Ontvangst Bewijs van Toelating (mits je rangnummer niet te hoog is)

Afhankelijk van je rangnummer krijg je dus direct op 15 april via Studielink een Bewijs van Toelating. Het is ook mogelijk dat je pas in mei, juli of begin september een Bewijs van Toelating krijgt als een kandidaat zich terugtrekt. Als je op 15 september nog steeds geen  Bewijs van Toelating hebt gekregen, dan is je rangnummer te hoog geweest en kun je komend studiejaar niet met deze opleiding beginnen.

Als je een Bewijs van Toelating krijgt, moet je dit binnen twee weken via Studielink accepteren of weigeren. Als je je voor twee opleidingen met een numerus fixus hebt opgegeven en je krijgt twee Bewijzen van Toelating, dan moet je binnen twee weken een keuze maken.

Als je bij voorbeeld in april een Bewijs van Toelating voor opleiding B krijgt (en dit binnen twee weken accepteert) en vervolgens pas eind juli nóg een Bewijs van Toelating voor opleiding A krijgt, dan krijg je de gelegenheid om binnen twee weken een keuze maken tussen B of A. Je mag je maar voor één opleiding met een numerus fixus inschrijven.

Tip: houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten, ook tijdens je vakantie.

Hoog rangnummer, wat dan?

  • Als je een andere studie (zonder selectie) die je graag wilt doen achter de hand hebt, meld je je daarvoor uiterlijk 1 mei aan. 
  • Is dat een studie bij de Universiteit Utrecht? Dan doe je hiervoor matching.
  • Ook kun je een tussenjaar doen en een jaar later weer meedoen met de selectie. Je kunt landelijk maximaal drie keer meedoen aan de selectie voor een opleiding met numerus fixus. Voor een opleiding zonder numerus fixus is er geen maximum. 

Bezwaar en beroep

Op 15 april krijg je via mail je rangnummer van Studielink. Rond die tijd krijg je van de opleiding eveneens via mail een motivering van dit rangnummer. 
Als je het niet eens bent met het rangnummer kun je bij de opleiding zelf zo spoedig mogelijk maar wel binnen 6 weken na ontvangst van de mail bezwaar aantekenen. Hoe dat moet staat in de mail met motivering. Er is géén bezwaar mogelijk tegen de methode van selecteren en/of de gehanteerde selectiecriteria.

Bijzondere situaties

In sommige situaties kun je de universiteit verzoeken om een uitzondering te maken op de regels. Op deze pagina kun je zien welke situaties dat zijn. 

Regelingen

De regels voor de vijf opleidingen met een numerus fixus zijn vastgelegd in:

Feedback