Veelgestelde vragen over matching

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over matching aan de Universiteit Utrecht. Heb je een andere vraag of wil je meer weten? Vraag het Studievoorlichting.

1. Waarom is meedoen aan matching verplicht?

In de wet staat dat je als aankomend student recht hebt op studiekeuzeactiviteiten als je je voor 1 mei aanmeldt. De Universiteit Utrecht vindt het zó belangrijk dat je bewust kiest voor je opleiding dat we de studiekeuzecheck, die wij matching noemen, verplicht stellen. Uit ervaring weten we dat studenten die op tijd een studie kiezen en een bewuste afweging daarbij maken, een grotere kans hebben om een goede start te maken in hun studie en het eerste jaar te halen.

In enkele zeer uitzonderlijke gevallen kun je je ook na 1 mei aanmelden (zie vraag 7). Ook dan ben je bij de Universiteit Utrecht verplicht om matching te doen.

3. Kun je je voor meer dan één opleiding tegelijk inschrijven en matching doen?

Ja, maar dan moet je voor beide studies in dezelfde periode matching doen en dat kost je veel tijd. Matching doe je per opleiding. Als je je voor meer dan één opleiding van de UU aanmeldt, dan vul je per opleiding een matchingsformulier in en volg je per opleiding een matchingsactiviteit.

Twijfel je nog tussen twee opleidingen? Bezoek dan eerst open dagen om zo meer duidelijkheid te krijgen over de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent.

Schrijf je je voor half maart in voor de opleiding die je het leukst lijkt, dan ga je bij de meeste opleidingen in april matchen. Weet je het daarna nog niet zeker, dan kun je je ook na 1 mei nog inschrijven voor een andere opleiding bij de UU. De matching voor deze opleiding is in juni. Je hoeft je dus niet meteen in te schrijven voor twee opleidingen.

4. Wat als ik niet kan deelnemen aan de matchingsactiviteit?

Opleidingen organiseren matchingsactiviteiten in april en in juni. Als je wordt uitgenodigd voor de matchingsactiviteit, dan wordt verwacht dat je daaraan deelneemt. Indien je door overmacht niet kan meedoen, dan kun je een verzoek om op een alternatieve datum te matchen indienen (de link naar dit formulier staat in de uitnodigingsmail voor de matchingsactiviteit). Als het verzoek wordt ingewilligd, word je voor een ander moment uitgenodigd. De matchingsactiviteit in 2021 kan een combinatie zijn van offline en online activiteiten. We zullen je hierover informeren.

Wordt je verzoek niet ingewilligd, dan verwachten we dat je aanwezig bent bij de matchingsactiviteit waarvoor je bent uitgenodigd. Als je afwezig bent, wijzen we je inschrijfverzoek af en kun je dit collegejaar niet beginnen met die opleiding.

Mocht je vanwege het inlassen van een tussenjaar  langere tijd in het buitenland verblijven, waardoor reisafstand een belemmering vormt om aanwezig te zijn bij matching binnen de reguliere matchingsperiodes (april en juni), dan mag je de matchingsactiviteiten ook in augustus doen. Je moet hier wel een verzoek voor indienen en kunnen aantonen dat je gedurende de reguliere matchingsperiodes in het buitenland verblijft (denk aan een stage- of arbeidsovereenkomst).

Let op: geplande vakantie is geen reden om niet op de matchingsactiviteit aanwezig te zijn.

5. Wat als ik in het buitenland woon in het jaar voordat ik wil gaan studeren aan de Universiteit Utrecht?

Als je op de uiterste aanmelddatum van 1 mei in het buitenland woont en de reisafstand vormt een belemmering om voor de matchingsactiviteit naar de Universiteit Utrecht te komen, kun je ontheffing aanvragen voor deelname aan de matching. Je ontvangt na aanmelding automatisch een uitnodiging voor het online matchingsformulier, waarin ook een link naar het ontheffingsformulier voor de matching is opgenomen. Je kunt tot uiterlijk 8 mei een verzoek tot ontheffing aanvragen. De Universiteit Utrecht controleert vervolgens of je op 1 mei op een Nederlands adres geregistreerd staat in het Basisregister Persoonsgegevens (BRP). Alleen als je niet op een Nederlands adres geregistreerd staat, wordt je verzoek ingewilligd.

Woon je in het buitenland, maar wil je toch graag deelnemen aan de matching? Neem dan contact op met het Studiepunt van je opleiding, zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

6. Hoe krijg ik toegang tot het matchingsformulier?

Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding in Studielink, ontvang je automatisch een e-mail met inloggegevens voor OSIRIS Online Application. In OSIRIS Online Application kun je het matchingsformulier invullen. Ook voor andere onderdelen van het matchings- en inschrijfproces kun je de vraag krijgen om gegevens in te vullen in OSIRIS Online Application.

Heb je geen inloggegevens voor OSIRIS Online Application ontvangen of zie je het matchingsformulier daar niet? Controleer dan eerst je ongewenste e-mail en ga na of je e-mailadres correct in Studielink staat geregistreerd. Ligt het hier niet aan? Neem dan contact op met Studentenservice.

7. Kan ik me na 1 mei nog inschrijven?

Dat is alleen in bijzondere gevallen nog mogelijk. Alleen als je in een van onderstaande bijzondere situaties zit, dan accepteert de Universiteit Utrecht je inschrijving na 1 mei en kun je meedoen aan de matchingsactiviteit.

Bijzondere situaties (uitzonderingscategorieën):

 

1. Ik heb op uiterlijk 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht behaald en ik wil switchen.
Als je uiterlijk op 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht hebt behaald en wilt switchen, dan dien je uiterlijk op 2 augustus een inschrijfverzoek in via Studielink en geef je daarna uiterlijk op 2 augustus in het online uitzonderingsformulier aan dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar dit formulier ontvang je per e-mail. Heb je kans op een negatief bindend studieadvies? Wacht dan niet totdat je dit advies officiel hebt ontvangen maar oriënteer je tijdig op een alternatieve studiekeuze. Je kunt de bewijsstukken die jouw negatief bindend studieadvies aantonen later inleveren.

2. Ik heb te laat te horen gekregen dat ik een negatief bindend studieadvies heb behaald bij een andere opleiding.

Heb je te laat te horen gekregen dat je een negatief bindend studieadvies (conform artikel 7.8b van de Wet Hoger Onderwijs) hebt behaald bij een andere opleiding? Dan dien je uiterlijk op 2 augustus een inschrijfverzoek in via Studielink en geef je daarna uiterlijk op 2 augustus in het online uitzonderingsformulier aan dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar dit formulier ontvang je per e-mail. Het dient te gaan om een schriftelijk definitief en bindend studieadvies dat aan jou is verstrekt.

3. Ik heb vóór 1 mei een inschrijfverzoek voor een andere bacheloropleiding gedaan.

Heb je je vóór 1 mei voor een andere bacheloropleiding ingeschreven? Dan dien je uiterlijk op 2 augustus een inschrijfverzoek in via Studielink. Let op dat het hier een inschrijving voor komend collegejaar betreft, niet het huidige collegejaar. Houd je je niet aan de gestelde deadlines, dan zal je inschrijfverzoek worden afgewezen en kun je niet meer starten met de opleiding.

Instromen met een hbo-propedeuse

Ben je bezig met je hbo-propedeuse en weet je nog niet zeker of je deze gaat halen? Dan val je niet in een uitzonderingscategorie. Zorg er dan dus voor dat je je uiterlijk 1 mei inschrijft bij de Universiteit Utrecht.

Niet-Nederlands diploma

Meld je je aan met een niet-Nederlands diploma en wil je op grond van een negatief bindend studieadvies (uitzondering 2) een inschrijfverzoek indienen na 1 mei, dan moet je uiterlijk 30 juni je aanmelddossier bij het International Student Admissions hebben ingediend. 

> meer informatie
> stappenplan inschrijven

8. Krijg ik een advies van de opleiding bij de matchingsactiviteit?

Nee, maar je krijgt wel feedback op je verwachtingen, motivatie en hoe je het tijdens het onderwijs gedaan hebt. Dit maakt duidelijk of je met jouw aanpak tijdens de matchingsactiviteiten op de goede weg bent of dat je het anders moet doen. Ook krijg je meer inzicht in wat de studie inhoudt, waardoor je beter kunt inschatten of die bij je past. Mocht je op basis van deze feedback en je ervaringen behoefte hebben aan een individueel gesprek met een docent of studieadviseur van de opleiding, dan zijn daar mogelijkheden voor.

9. Wat gebeurt er met de gegevens uit het matchingsformulier?

De universiteit gebruikt de gegevens bij de gesprekken tijdens de matchingsactiviteiten en bij de begeleiding in het eerste jaar. Docenten van je opleiding die betrokken zijn bij de matching en begeleiding hebben toegang tot de informatie uit de formulieren. Ook gebruiken we de gegevens anoniem om onderzoek te doen naar factoren die belangrijk zijn voor studiesucces.

10. Wat is het verschil tussen een online open dag en de matchingsactiviteit?

Twijfel je nog tussen meerdere opleidingen? Neem dan deel aan onze online open dagen. Hier kan je informatie krijgen over de opleidingen die jou interessant lijken en kun je vragen stellen. De matchingsactiviteit is bedoeld om je uiteindelijke keuze te toetsen. Je begint bij matching alvast met studeren en je krijgt echt onderwijs dat helemaal voor jou als aankomende student is ingericht en waarbij je zelf aan de slag gaat. Zo kun je nagaan of de opleiding van je keuze bij je past.

11. Wat als ik na de matching besluit dat de studie niet bij mij past?

Mocht je door de matching uitvinden dat de opleiding toch niet bij je past, dan moet je opnieuw een keuze maken. We raden je aan om in april aan matching mee te doen. Mocht je dan toch nog willen wisselen van opleiding, dan kun je in juni opnieuw aan matching meedoen.

12. Kan ik nog matchen als ik geen plek krijg bij een opleiding met selectie (en numerus fixus)?

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met numerus fixus, dan krijg je op 15 april via Studielink een rangnummer. Je kunt dan al een inschatting maken of je toegelaten gaat worden of niet. We raden je aan om je voor de zekerheid uiterlijk 1 mei voor een alternatieve opleiding in te schrijven als je nog geen Bewijs van Toelating hebt gehad.

Geef je je niet voor 1 mei op, dan kun je ook later nog een alternatieve studie opgeven en doe je matching in juni. Let op: als je je snel opgeeft, heb je nog tijd om weer te switchen als je na de matching in juni vindt dat de opleiding toch niet helemaal bij je past.

Lees meer over het proces van toelating bij opleidingen met numerus fixus.

13. Wat als ik een negatief bindend studieadvies denk te krijgen?

Heb je kans op een negatief bindend studieadvies? Wacht dan niet totdat je dit advies officieel hebt ontvangen, maar oriënteer je tijdig op een alternatieve studiekeuze en schrijf je uiterlijk 1 mei in voor een nieuwe opleiding, zodat je op tijd mee kunt doen aan matching. Je kunt de bewijsstukken die jouw negatief bindend studieadvies aantonen later inleveren.

Ontvang je na 1 mei een negatief bindend studieadvies, dan dien je een inschrijfverzoek in via Studielink en dien je daarna uiterlijk op 2 augustus het ingevulde uitzonderingsformulier in. De link naar dit formulier ontvang je per e-mail. Zorg dat je dit uiterlijk 2 augustus doet, want na die datum kun je niet meer deelnemen aan matching en dus ook niet worden toegelaten tot de opleiding.

Ook als je nog niet zeker weet of je een negatief bindend studieadvies gaat behalen (maar wel een risico loopt), wordt van je verwacht dat je je tijdig aanmeldt voor de matching. Wacht dus niet tot het laatste moment.

14. Ik heb vorig jaar matching gedaan, maar ben nog niet gaan studeren. Moet ik opnieuw matching doen?

Je deelname aan matching voor een opleiding blijft één jaar geldig. Zak je voor je eindexamen of start je om een andere reden niet in september na je matchingsactiviteit, dan hoef het jaar daarop niet opnieuw deel te nemen aan matching bij dezelfde studie. Als je besluit een andere opleiding te gaan doen, dan moet je daarvoor wel deelnemen aan matching. Het kan zijn dat je bij een nieuwe inschrijving voor dezelfde studie toch een uitnodiging voor matching krijgt. Neem dan contact op met Studievoorlichting.

15. Waar kan ik de regels over matching vinden en hoe kan ik bezwaar aantekenen?

De voor aankomend studiejaar vastgestelde regels over matching staan in het Reglement inschrijving en collegegeld (pdf).

Als je het niet eens bent met een besluit (dat je bijvoorbeeld niet aan de inschrijfverplichtingen van matching hebt voldaan), dan kun je, binnen 6 weken na verzending van het besluit, bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. In de beslissing die per e-mail is verzonden, staan instructies voor het indienen van een bezwaar. Mocht je niet meer in het bezit zijn van het besluit, dan kun je dit opvragen bij Studentenservice. De deadlines zijn als volgt:

  • Als je bent afgewezen en je valt niet in een uitzonderingscategorie, dan heb je 6 weken te tijd om bezwaar te maken. De link naar dit formulier ontvang je via e-mail.
  • Als je bent afgewezen en je valt wel in een uitzonderingscategorie, dan dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 2 augustus een uitzonderingsverzoek in. De link naar dit formulier ontvang je via e-mail.

Bij het indienen van deze verzoeken vragen we je om bewijsstukken mee te sturen.

16. Wanneer is mijn inschrijving compleet?

Alle stappen op een rijtje:
• Je hebt zo snel mogelijk, en uiterlijk op 1 mei een verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink.
• Je hebt een  online matchingsformulier ingevuld en tijdig retour gestuurd.
• Je hebt deelgenomen aan het volledige programma van een matchingsactiviteit.
• Je bent toelaatbaar voor de opleiding op basis van je vooropleiding.
• Je hebt de Universiteit Utrecht gemachtigd om het collegegeld af te schrijven (in juni ontvang je hierover bericht).

17. Zijn er kosten verbonden aan deelname aan matching?

Nee, deelname aan matching is gratis.

18. Wat als de matchingsactiviteit wegens Corona niet door kan gaan?

De matchingsactiviteiten in 2021 zullen bestaan uit offline én online activiteiten. Mochten de offline activiteiten vanwege het Coronavirus niet doorgaan dan zullen wij een online alternatief aanbieden. Wij zullen je hierover tijdig informeren.