Hoe schrijf je je in?

De deadline voor inschrijven was voor de meeste bacheloropleidingen 1 mei.

Inschrijven voor een bacheloropleiding met matching is na 1 mei alleen mogelijk als je je vóór 1 mei al voor een andere bacheloropleiding hebt ingeschreven óf als je in een van de onderstaande uitzonderingscategorieën valt:

Vóór 1 mei voor andere studie ingeschreven

Heb je je vóór 1 mei voor een andere bacheloropleiding ingeschreven? Dan dien je uiterlijk op 2 augustus een inschrijfverzoek in via Studielink. Als je te laat bent kun je niet meer meedoen aan matching, en dus niet meer worden toegelaten tot de opleiding.

Uitzonderingscategorieën

  • als je uiterlijk op 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht hebt behaald
  • als je laat te horen krijgt dat je een negatief bindend studieadvies krijgt bij een andere opleiding (conform artikel 7.8b van de WHW); het dient te gaan om een schriftelijk definitief en bindend studieadvies dat aan jou is verstrekt.

Behoor je tot een van deze twee uitzonderingscategorieën? Dan dien je uiterlijk op 2 augustus een inschrijfverzoek in via Studielink en geef je daarna uiterlijk op 2 augustus in een formulier aan dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar dit formulier ontvang je per e-mail. Als je te laat bent kun je niet meer meedoen aan matching, en dus niet meer worden toegelaten tot de opleiding.

Buitenlandse vooropleiding

Heb je een buitenlandse vooropleiding (ook Internationaal/Europees Baccalaureaat)? Selecteer dan bij de bachelor van je keuze op de pagina met informatie over inschrijven de optie Een niet-Nederlands diploma (inclusief Internationaal of Europees Baccalaureaat). Let op: dit geldt ook voor scholieren met de Nederlandse nationaliteit, maar een niet-Nederlandse vooropleiding behaald in Nederland, óf het buitenland.

DigiD

Om je te kunnen inschrijven heb je een DigiD nodig. Dat is een inlog voor allerlei overheidssites. Het duurt 5 werkdagen voordat je je DigiD ontvangt na aanvraag. Zorg dus dat je op tijd je DigiD aangevraagd (én geactiveerd) hebt.

Verschillende soorten bacheloropleidingen

De Universiteit Utrecht biedt verschillende soorten bacheloropleidingen aan. Lees eerst de algemene informatie over deze bacheloropleidingen, en kijk daarna bij de bachelor van je keuze welke stappen je precies moet nemen om je in te schrijven. Mocht je nog vragen hebben: schroom dan absoluut niet om contact met ons op te nemen. Dit kun je het best doen via de contactpagina van iedere bacheloropleiding. 

Als je een inschrijfverzoek indient voor meerdere bacheloropleidingen, houd er dan rekening mee dat je voor iedere bacheloropleiding moet deelnemen aan de juiste matchings- of selectieactiviteiten.