Flexstuderen

De Universiteit Utrecht is in studiejaar 2019-2020 bij een aantal opleidingen gestart met het experiment flexstuderen voor geselecteerde doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden. Dit experiment loopt tot en met studiejaar 2023-2024. Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken.

Flexstuderen maakt het mogelijk om in het collegejaar minder vakken te volgen en alleen hiervoor te betalen (plus 15% opslag voor administratiekosten). Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt per cursus.

Flexstuderen is alléén mogelijk bij Liberal Arts and Sciences en Taal-en cultuurstudies.

Wat zijn de voorwaarden voor flexstuderen?

 • Je schrijft je (opnieuw) in als voltijdstudent.
 • Je betaalt het wettelijk tarief. 
 • Flexstuderen is niet mogelijk als je het instellingstarief moet betalen, of contractant, premaster-of deeltijdstudent bent.
 • Je behoort tot een van de volgende doelgroepen:
  • Door flexstuderen kun je baan en studie beter combineren.
  • Je bent topsporter.
  • Je bent studentbestuurder die van de Universiteit Utrecht in het studiejaar dat je flexstudent bent een bestuursbeurs van ten minste €425 ontvangt.
  • Je bent bij aanvang van de opleiding mantelzorger voor vader, moeder, broer of zus, zoon of dochter. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Het gaat om onbetaalde hulp, die niet als een verplichting aan iemand opgelegd is. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein-)kinderen, valt buiten de doelgroep.
  • Je hebt een chronische ziekte of handicap. 

Inschrijving en selectie

Je schrijft je in via Studielink. Nadat je bent toegelaten ontvang je meer informatie van de opleiding over het aanmelden voor flexstuderen. Lees hieronder verder bij de opleiding van jouw keuze.

Aantal vereiste studiepunten

Je moet je per studiejaar voor minimaal 15 EC aan cursussen inschrijven.

Collegegeld

Je betaalt per EC 1/60 van het wettelijk collegegeld vermeerderd met 15%. Die opslag heeft de minister bepaald.

Flexstuderen is niet in alle gevallen voordelig:

 • Je plant voor het hele studiejaar een aantal cursussen maar stopt in het studiejaar (bij voorbeeld na twee maanden of na een half jaar)  Je krijgt dan geen restitutie van het in rekening gebrachte collegegeld.

 • Als je van plan bent meer dan 52 EC aan cursussen te volgen. Door de toeslag van 15% ben je in dat geval duurder uit.

Als je aan een andere onderwijsinstelling het collegegeld hebt betaald, moet je aan de Universiteit Utrecht nog een keer het wettelijk collegegeld betalen.

Aan flexstudenten wordt geen Bewijs van Betaald Collegegeld afgegeven voor een andere onderwijsinstelling.

Het collegegeld kan ineens of in termijnen betaald worden. Meer informatie over wijze van betalen

Uitschrijven en restitutie collegegeld

Bij uitschrijven krijg je geen restitutie van het collegegeld. Hierop is geen uitzondering mogelijk tenzij je door een aantoonbare onvoorziene omstandigheid genoodzaakt bent de opleiding te stoppen. Je moet hiervoor via Studentenservice een afspraak met een studentendecaan maken.

Studiefinanciering

Omdat je voltijdstudent bent mag je studiefinanciering ontvangen. Hoe lang en wat je aan studiefinanciering krijgt hangt af van je studiefinancieringsverleden.

Financiële compensatie studievertraging

Dit is alleen mogelijk:

 • Voor het onderdeel waarvan je vooraf hebt gezegd dat je voor dit onderdeel wil flexstuderen.
 • Als je dit onderdeel door een overmachtssituatie als genoemd in de Regeling Financiële steun op grond van overmacht niet kunt afronden;
 • Als je aan de overige voorwaarden van deze regeling voldoet.

Meer informatie afstudeersteun.

Liberal Arts and Sciences

Inschrijven opleiding

Als je in aanmerking wilt komen voor flexstuderen doe je eerst een inschrijfverzoek als voltijdstudent via Studielink en doorloop je het reguliere inschrijfproces. Ook als je je herinschrijft moet je dat als voltijdstudent doen.

Aanmelden flexstuderen

Meld je aan via het formulier voor flexstuderen Geesteswetenschappen. Doe dit zo snel mogelijk, maar vóór 1 juni. Heb je de aanmelddeadline niet gehaald, omdat je pas na 1 juni (weet dat je) onder een van de doelgroepen van de pilot flexstuderen valt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Quirine van der Steen door te mailen naar q.vandersteen@uu.nl.

Studieplanning maken

Maak op basis van de informatie bij het studieprogramma van je opleiding een voor jou passend en realistisch studieschema. Download de studieplanning flexstuderen (Word, 17 kB). Let hierbij ook op ingangseisen en de volgorde waarin je cursussen moet volgen (zie de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner). 

Afspreken met je studieadviseur

Neem voor 1 juni contact op met StudieadviesLAS.GW@uu.nl om een afspraak te maken met de studieadviseur van je opleiding.. 

Studieplanning vastleggen

Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.

Collegegeld betalen

Aan de hand van deze studieplanning bepalen we het bedrag van het collegegeld dat je het komende collegejaar moet betalen. Als flexstudent betaal je per studiepunt (1/60 van het wettelijk collegegeld) vermeerderd met 15%. Het vastgestelde bedrag wordt vervolgens bij je in rekening gebracht. Gedurende het studiejaar kun je uiteraard wel meer cursussen volgen.

Inschrijven cursussen

Tot slot moet je je ook nog inschrijven voor de cursussen die in je studieplanning staan. Ouderejaars schrijven zich zelf in voor de cursussen uit de studieplanning tijdens de cursusinschrijfperiode. Eerstejaars overleggen met de studieadvieur voor de cursusinschrijfprocedure.

Aantal vereiste studiepunten

Je moet je per studiejaar voor minimaal 15 EC aan cursussen inschrijven. Zorg wel dat je voldoet aan de ingangseisen en let op de volgorde en combinatie van cursussen. Soms zul je daarom voor meer dan 15 EC aan studiepunten moeten inschrijven omdat anders je studieprogramma niet meer klopt.

Contact

Wil je meer weten over flexstuderen bij Liberal Arts and Science? Mail dan naar Quirine van der Steen

Taal- en cultuurstudies

Inschrijven opleiding

Als je in aanmerking wilt komen voor flexstuderen doe je eerst een inschrijfverzoek als voltijd student via Studielink en doorloop je het reguliere inschrijfproces. Doe dit uiterlijk 1 mei! Ook als je je herinschrijft moet je dat als voltijd student doen.

Aanmelden flexstuderen

Meld je aan via het formulier voor flexstuderen Geesteswetenschappen. Doe dit zo snel mogelijk, maar vóór 1 juni 2022. Heb je de aanmelddeadline niet gehaald, omdat je pas na 1 juni (weet dat je) onder een van de doelgroepen van de pilot flexstuderen valt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Quirine van der Steen via q.vandersteen@uu.nl.

Studieplanning maken

Vul een studieplanning (Word) in en stuur deze een week voor je afspraak naar je studieadviseur. 

Afspreken met je studieadviseur

Neem voor 1 juni contact op met gw.studieadviestcs@uu.nl om een afspraak te maken met de studieadviseur van je opleiding.. 

Studieplanning vastleggen

Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.

Collegegeld betalen

Aan de hand van deze studieplanning bepalen we het bedrag van het collegegeld dat je het komende collegejaar moet betalen. Als flexstudent betaal je per studiepunt (1/60 van het wettelijk collegegeld) vermeerderd met 15%. Het vastgestelde bedrag wordt vervolgens bij je in rekening gebracht. Gedurende het studiejaar kun je uiteraard wel meer cursussen volgen, maar bespreek dit wel eerst met je studieadviseur. 

Inschrijven cursussen

Tot slot moet je je ook nog inschrijven voor de cursussen die in je studieplanning staan. Ouderejaars schrijven zich zelf in voor de cursussen uit de studieplanning tijdens de cursusinschrijfperiode. Eerstejaars overleggen met de studieadvieur voor de cursusinschrijfprocedure.

Aantal vereiste studiepunten

Je moet je per studiejaar voor minimaal 15 EC aan cursussen inschrijven. Zorg wel dat je voldoet aan de ingangseisen en let op de volgorde en combinatie van cursussen. Soms zul je daarom voor meer dan 15 EC aan studiepunten moeten inschrijven omdat anders je studieprogramma niet meer klopt.

Contact

Wil je meer weten over flexstuderen bij Taal- en cultuurstudies? Mail dan naar Quirine van der Steen