Gezakt voor mijn VWO diploma, wat nu?

In sommige gevallen kun je in september je VWO diploma alsnog halen via het vavo onderwijs (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) door vakken/onderdelen die meegenomen worden in het combinatiecijfer te herkansen. Denk je dat dit op jou van toepassing is? Dan kun je met een vavo-instelling contact opnemen om te zien wat de mogelijkheden zijn. Zie vavoscholen.nl voor meer informatie.

Je moet je wel op tijd hebben aangemeld voor de betreffende opleiding en aan alle overige inschrijfvoorwaarden hebben voldaan (zoals bv deelname aan de verplichte matching). Daarnaast kun je alleen worden ingeschreven met een behaald diploma. Een gezakt diploma in combinatie met behaalde losse vakken geeft geen toelating tot de universiteit. Het diploma moet je uiterlijk in september kunnen aanleveren bij ons. Als je inschrijfverzoek niet in september compleet wordt, zullen wij je inschrijfverzoek afwijzen.

Houd er verder rekening mee dat je in september óók zult moeten starten met het universitaire onderwijs. Een goede start is cruciaal voor de rest van je studie. Het is bekend dat studenten die een moeilijke start doormaken, het later in de opleiding erg lastig kunnen krijgen. Mocht je overwegen om de septemberroute te volgen, denk dan goed na of het voor jou haalbaar is om dit te combineren met je studie.

Let op: Voor aankomende studenten die een fixusopleiding willen gaan volgen, geldt deze route niet. Op 31 augustus moet je toelaatbaar zijn voor de opleiding anders wordt het verzoek tot inschrijving afgewezen en vervalt je plek.