Keuzestress

Stress bij kiezen komt veel voor. Bij uitgestelde studiekeuze is het vaak niet de vraag wat de scholier wil of kan, maar is er sprake van angst voor het maken van welke keuze dan ook. Immers, bij elke keuze vallen andere opties af. Ook zijn er geen garanties dat een bepaalde keuze ‘de juiste’ blijkt te zijn.

Uit verschillende onderzoeken naar de ontwikkeling van de hersenen blijkt dat de hersenen van jonge mensen pas volledig ontwikkeld zijn rond het 24e à 25e levensjaar. Lang voor die tijd wordt van jongeren verwacht dat ze belangrijke keuzes maken. Het uitstellen van een studiekeuze is vaak geen onwil; soms is een scholier er gewoon nog niet klaar voor. Het kiezen van een studie kan als iets definitiefs worden gezien. Jongeren moeten nu een keuze maken waar ze de rest van hun leven aan vast blijven zitten. In de praktijk blijkt dat vaak heel anders te zijn.

Een studie als startpunt

Het is niet abnormaal dat studenten uiteindelijk in een ander werkveld belanden dan waarvoor ze gestudeerd hebben. Dit kan afhangen van verschillende factoren, zoals persoonlijke interesses, veranderingen in de arbeidsmarkt en individuele loopbaanontwikkeling. Als je kind het moeilijk vindt om een studiekeuze te maken vanwege zorgen over de toekomst, kan het helpen om onderstaande punten samen te bespreken:

  1. Veranderende loopbaantrajecten: Loopbaantrajecten zijn niet altijd rechtlijnig. Sommige studenten ontdekken nieuwe interesses of kansen nadat ze zijn afgestudeerd, wat kan leiden tot een verschuiving naar een ander werkveld.

  2. Flexibiliteit in vaardigheden: Veel studenten ontwikkelen tijdens hun studie een breed scala aan overdraagbare vaardigheden, zoals analytisch denken, communicatie en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden stellen hen in staat om zich aan te passen aan verschillende werkvelden en functies.

  3. Economische omstandigheden: Veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt kunnen van invloed zijn op de beschikbare banen en carrièremogelijkheden, waardoor sommige afgestudeerden mogelijk andere sectoren betreden dan ze oorspronkelijk hadden gepland.

  4. Levenservaringen en groei: Persoonlijke ontwikkeling en levenservaringen spelen ook een rol. Soms leiden nieuwe ervaringen, zoals reizen, vrijwilligerswerk of het starten van een gezin, tot een verandering in loopbaaninteresses.

Het is belangrijk op te merken dat het normaal is dat loopbaantrajecten kunnen veranderen en dat veel mensen gedurende hun leven meerdere keren van carrière veranderen. Flexibiliteit, voortdurende educatie en het blijven ontwikkelen van vaardigheden zijn sleutelfactoren voor succes in een steeds veranderende arbeidsmarkt.

Omgaan met keuzestress - 5 tips

Als het toekomstperspectief geen probleem is, maar je kind het gewoon moeilijk vindt om te kiezen, zijn hier nog 5 handige tips om keuzestress te verminderen bij het maken van een studiekeuze:

  1. Breek het proces op: Probeer de studiekeuze op te breken in kleinere stappen. Begin met het verkennen van verschillende interessegebieden en verzamel informatie voordat je je verder verdiept in specifieke studies.

  2. Identificeer prioriteiten: Help je kind om prioriteiten te identificeren. Wat vinden ze het belangrijkst in een studie, zoals inhoud, locatie, faciliteiten, of carrièremogelijkheden?

  3. Gebruik hulpmiddelen: Maak gebruik van online tools, zoals studiekeuzetesten, om interesses en vaardigheden te ontdekken en te matchen met passende studies.

  4. Bezoek open dagen: Plan bezoeken aan open dagen van universiteiten en hogescholen om de sfeer te proeven en vragen te stellen aan docenten en studenten.

  5. Geef tijd: Benadruk dat het normaal is om tijd te nemen voor het maken van een studiekeuze. Het is een belangrijke beslissing die niet overhaast moet worden genomen.

Door deze tips te volgen, kan de studiekiezer meer zelfvertrouwen krijgen in het maken van een weloverwogen studiekeuze en kan de keuzestress verminderen.