In vier jaar een pabo-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijswetenschappen.
 • Hoe leren kinderen het meest effectief?

 • Hoe maak je een goede les of toets voor kinderen in het basisonderwijs?

 • Hoe ontwikkelen kinderen zich en hoe kun je dit als leraar ondersteunen?

 • Hoe functioneert een school als organisatie en hoe verbeter je dat?

De universitaire lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een pabo-diploma (Hogeschool Utrecht) én een universitair bachelordiploma Onderwijswetenschappen aan de UU.

Universitaire pabo

Bij ALPO verdiep je je in didactiek, sociaal-cognitieve ontwikkeling en leerprocessen en -problemen, maar ook in de rol van de school in de maatschappij en de school als organisatie in ontwikkeling. Je doet onderzoek, ontwikkelt lesmateriaal en traint je academische en sociaal-communicatieve vaardigheden. Ook loop je vanaf de start van de opleiding stage in verschillende groepen van de basisschool als oriëntatie op de beroepspraktijk.

Je bestudeert actuele thema’s zoals:
 

 • internet en nieuwe media bij kinderen
 • onderwijsinnovatie
 • passend onderwijs
 • wereldburgerschap

De moderne leraar als onderwijsexpert

Als ambitieuze leraar ben je nooit uitgeleerd. Je moet je kennis van de vakinhouden - zoals taal, rekenen, aardrijkskunde - op peil houden en reflecteren op de onderwijspraktijk. Ook onderzoek je onderwijskundige vraagstukken. Je wordt opgeleid tot een expert die een voortrekkersrol binnen een school op zich neemt door voortdurend praktijk en theorie te verbinden en met een kritische en onderzoekende houding in het werk te staan.

De universitaire pabo: Iets voor jou?

Je bent nieuwsgierig en onderzoekend.
Zoek je graag tot op de bodem uit hoe iets beter kan? Bij deze opleiding combineer je onderwijs met wetenschap.

Je bent creatief.
Jij bedenkt vaak originele oplossingen. Bij de ALPO gebruik je jouw ideeën om lessen te ontwerpen of te vernieuwen.

Je bent sociaal.
Je kunt goed luisteren en legt duidelijk dingen uit. Bij de ALPO leer je hoe je als onderwijskundig expert leerlingen inspireert en leerkrachten adviseert.

Herken jij jezelf hierin?
Kom dan de Academische lerarenopleiding primair onderwijs doen in Utrecht.
 

 • Stijn Temmen, student ALPO, vertelt over de bachelor.
  'Met deze studie kan ik zowel voor de klas staan als op een constructieve wijze meedenken over het onderwijs. '

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
4 jaar
Studiepunten:
240
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2021-2022): € 2.168
 • Instellingstarief 2021-2022: € 9.090 (EU), € 10.410 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50003 & 34808