Studieprogramma

De cursussen op deze pagina zijn voor cohort 2024 en later. Ben je al student bij ons en ben je op zoek naar informatie voor cohort 2023 en eerder? Kijk dan op onze studentensite.

De bacheloropleiding Aardwetenschappen duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In het tweede en derde jaar heb je een toenemende keuzevrijheid om zelf je eigen programma samen te stellen op basis van je interesses en toekomstplannen.

Vakkenoverzicht

In september 2023 starten we met een nieuw programma. De onderlinge samenhang van de vakken en de ontwikkeling van vaardigheden krijgen hierin meer aandacht. In het overzicht hieronder vind je informatie over de nieuwe vakken van het 1e jaar. Voor jaar 2 en 3 geven de huidige vakken een goede indruk.

Bekijk als aankomend student het aanbod van mogelijke (keuze)vakken:

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkcolleges en practica. Bij hoorcolleges behandelt de docent klassikaal een deel van de leerstof en maak je zelf aantekeningen. Bij een werkcollege ga je dieper op de stof in en maak je opgaven over de behandelde collegestof. Bij practica verricht je bijvoorbeeld experimenten of leer je werken met computermodellen.

Studielast

In totaal ben je per week ongeveer veertig uur met je studie bezig. Daarvan bestaat een deel uit contacturen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en veldwerk. De rest bestaat uit zelfstudie, zoals opdrachten maken, colleges voorbereiden en tentamens leren.

Contacturen per jaar:

  • Jaar 1: gemiddeld 24 uur per week
  • Jaar 2 & 3: gemiddeld 15 uur per week (afhankelijk van jouw richting en keuzevakken)

Thema's

Als houvast zijn de vakken in jaar 2 en 3 verdeeld over vier verschillende thema's:

  • Vorming van het aardoppervlak
  • Grond- & oppervlaktewater
  • Oceanen, sedimenten en paleoklimaat
  • Vaste Aarde

Vaardigheden

Aardwetenschappen is een studie waarbij je veel met de praktijk bezig bent. Daarom zijn veldwerken en excursies een belangrijk onderdeel van de studie. In je eerste jaar ga je op excursie naar de Ardennen en aan het einde van het jaar ga je op veldwerk naar de Franse Alpen. Je leert hoe je 'in het veld' gegevens moet verzamelen en hoe je deze kan verwerken en interpreteren. Daarnaast leer je ook met gegevens omgaan en modelleren met gebruik van een programmeertaal. Met deze vaardigheden vergroot je niet alleen je kansen op de arbeidsmarkt, maar ook verbreed je je persoonlijke horizon.

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een tentamenweek. Het eindcijfer wordt ook gebaseerd op ten minste één deeltoets en/of verslag of presentatie.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 140 eerstejaars studenten Aardwetenschappen. In de hoorcolleges zit je met alle eerstejaars studenten samen. Een werkcollege/practicum volg je met 25-30 medestudenten.

Studiebegeleiding

Bij Aardwetenschappen kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Je krijgt bij aanvang van de opleiding een tutor toegewezen: een docent binnen de opleiding die als studiebegeleider functioneert. Je tutor is het eerste aanspreekpunt voor alle opleidingsspecifieke vragen met betrekking tot het bachelorprogramma en je studievoortgang.

Bindend studieadvies (BSA)

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Aardwetenschappen ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.