28 januari 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Nick Plantz

Zwarte gaten als een model voor een ijskoud druppeltje atomen

In het lab is het tegenwoordig mogelijk om bepaalde gassen af te koelen naar ongeveer een miljoenste tot een miljardste Kelvin boven het absolute nulpunt. Zulke ultrakoude gassen bestaan uit atomen die een wolkje vormen ter grootte van een klein druppeltje. Wat er zo speciaal is aan deze systemen, is de grote mate van controle die we hebben over de effectieve interacties tussen de atomen. Dit maakt het mogelijk om ultrakoude atomen met zeer sterke wisselwerkingen experimenteel te bestuderen.

Een interessante eigenschap van ultrakoude gassen met sterke interacties is dat ze zich universeel gedragen. Dit wil zeggen dat het systeem bijna schaalinvariant is en dat de thermodynamische eigenschappen niet afhangen van het soort atomen dat wordt gebruikt. Volgens de holografische dualiteit, die afkomstig is uit de snaartheorie, is het mogelijk om dit soort systemen te modelleren met zwarte gaten. Deze dualiteit zegt namelijk dat een schaalinvariant systeem met sterke interacties vertaald kan worden naar een ander systeem in één dimensie meer, dat wordt beschreven door de fysica van zwarte gaten.

In dit proefschrift onderzoeken we hoe we sterk wisselwerkende ultrakoude atomen kunnen modelleren met behulp van deze holografische dualiteit. Daartoe bestuderen we eerst een reeds bekend holografisch model en laten we vervolgens zien dat we dit model kunnen aanpassen om massieve elementaire deeltjes te beschrijven. Door vervolgens de niet-relativistische limiet te beschouwen, demonstreren we dat de fysische eigenschappen die uit onze modellen volgen overeenkomsten vertonen met de eigenschappen van ultrakoude gassen.

Begindatum en -tijd
28 januari 2019 12:45
Einddatum en -tijd
28 januari 2019 13:45
Promovendus
N.W.M. Plantz
Proefschrift
Towards holographic models for atoms at unitarity
Promotor(es)
prof.dr.ir. H.T.C. Stoof