Zomerschool Human Rights Law 2023

Van tot

Registratie voor de zomerschool 2023 Human Rights Law is nu mogelijk! Deze cursus van een week aan de Universiteit Utrecht richt zich op de belangrijkste aspecten van het internationale mensenrecht, waarbij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen.

De cursus, gecoördineerd door prof. dr. Felisa Tibbitts, gaat in op de filosofische en politieke grondslagen van mensenrechten en onderzoekt mensenrechtendocumenten en mechanismen voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten op internationaal en regionaal niveau. Specifieke aandacht wordt besteed aan vraagstukken op het gebied van gelijkheid en discriminatie, onder meer op grond van geslacht en ras. De cursus is bedoeld voor studenten en professionals met belangstelling voor de mensenrechtenwetgeving.

Zie voor meer informatie over de cursus en voor aanmelding de website Summer School Utrecht.

Aanmelding uiterlijk 14 juni 2023 

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Universiteit Utrecht (eventuele verschuiving naar een online format zal tijdig worden aangekondigd)
Entree
€650 (exclusief huisvesting)
Aanmelden

Zie website Summer School Utrecht.