2 november 2017 van 08:30 tot 17:00

Ziekenzorg voor wilde dieren; Een nieuwe taak van de dierenarts?

Er is veel discussie over het welzijn van wilde dieren. Is het verhongeren van herten in de Oostvaardersplassen een natuurlijk fenomeen? Moeten wij aangereden dieren helpen of juist niet? Wanneer en hoe moet je ingrijpen als er een besmettelijke dierziekte wordt geconstateerd? De dierenarts is wellicht de meest aangewezen persoon om hier een rol in te spelen. Maar wordt die wel altijd op het juiste moment geraadpleegd? En beschikt de dierenarts dan ook over de juiste kennis en middelen?

Over deze vraagstukken wordt op 2 november 2017 een symposium georganiseerd, speciaal voor veterinaire studenten, maar ook voor afgestudeerde dierenartsen.

Het lichaam van een overleden hertenkalf in de Oostvaardersplassen

Sprekers

Tijdens het symposium geeft de internationaal bekende professor Van Hoven inzicht hoe in Zuid-Afrika de ‘Wildlife Vet’ een professionele rol speelt in het beheer en bescherming van de wilde dieren. Verder wordt u door dr. Franck Meijboom meegenomen in de ethische vraagstukken rondom het ingrijpen in het welzijn van het wilde dier. Professor Andrea Gröne geeft inzicht in de ervaringen en kennis rond het monitoren en de zorg bij besmettelijke dierziekten.

Niet alleen voor dierenartsen

Er zijn nog meer sprekers, die niet alleen interessant zijn voor dierenartsen of studenten. Ook is het symposium belangrijk voor andere deskundigen die kennis willen hebben van veterinaire zorg en opvang van wilde dieren. Beleidsmakers en beslissers bij de overheid, faunabeheerders en natuurbeschermers wordt ook zeker aangeraden om het symposium te bezoeken.

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door Boerema & van den Brink B.V., in samenwerking met Ecolife Expeditions (Zuid Afrika), het Centre for Sustainable Animal Stewardship en het Dutch Wildlife Health Centre.

Voor meer informatie, het programma en aanmelding: www.Wild-Vets.info

Begindatum en -tijd
2 november 2017 08:30
Einddatum en -tijd
2 november 2017 17:00