Van 3 november 2017 10:00 tot 4 november 2017 17:00

Woudschoten Chemie Conferentie 2017

We heten u van harte welkom op de Woudschoten Chemie Conferentie 2017 op 3 en 4 november. Het thema van de 27e Chemie Conferentie 2017 is:

"Focus door/binnen/op Chemie"

Chemie is een belangrijke motor van innovatie. In deze conferentie staan we stil bij die motor achter vele ontwikkelingen in onze maatschappij. We concentreren ons op ontwikkelingen door toepassingen van nieuwe chemische kennis en vaardigheden. Andersom leiden actuele vraagstukken, bijvoorbeeld mondiale voedselvoorziening en energie opwekking, opslag en transport, tot specifieke kennisvragen die opgepakt worden binnen de chemie. Deze ontwikkelingen hebben een impact op onze maatschappij en bepalen voor een deel de kijk van het publiek op het vakgebied chemie. Het thema voor de Chemie Conferentie 2017 luidt dan ook "Focus [door | binnen | op] Chemie", waarbij door verwijst naar toepassingen van chemie, binnen refereert naar kennisvermeerdering in het vakgebied zelf ...<< lees verder >>

 

Begindatum en -tijd
3 november 2017 10:00
Einddatum en -tijd
4 november 2017 17:00