18 april 2019 van 14:00 tot 16:00

Workshop voor decanen en mentoren: vraaggestuurd coachen

Wat vind je leuk aan trainingen geven bij je voetbalvereniging? Zou je elke dag met kinderen willen werken?
Welk vak vind je leuk en waarom? Is de docent aardig, heb je een leuke klas, ben je goed in het vak?
Heb je ideeën over je vervolgopleiding? Hebben je ouders ideeën over je vervolgopleiding?

Het kiezen van een vervolgopleiding na de middelbare school is geen eenvoudige opgave. Als decaan of mentor help je leerlingen in de jungle van studiemogelijkheden, onder andere met informatie over opleidingen en open dagen. Maar voordat u tips kunt geven, is het natuurlijk belangrijk dat u leerlingen helpt met uitvinden wat ze willen en waarom.

Vraaggericht coachen is een manier om de leerlingen aan het woord te laten. Het doel is om hen en uzelf inzicht te geven in wat ze na de middelbare school willen gaan doen en waarom.

Inhoud

In deze workshop:

  • Identificeren we vragen die uitnodigen tot praten en nadenken en vragen die er voor zorgen dat een gesprek stagneert.
  • Bespreken we hoe je een gesprek aangaat met leerlingen die weinig praten.
  • Bespreken we verschillende invalshoeken voor het bespreken van beroepsvoorkeuren en – keuzes (bijvoorbeeld eigen interesses, maar ook wensen van vader en moeder, de invloed van peers)

Afhankelijk van de wensen van de deelnemers kan worden geoefend met vraaggericht coachen of werken we gezamenlijk een casus uit.

DOELGROEP

Decanen en mentoren

KOSTEN

€ 25,-

LOCATIE

Janskerkhof 2-3, ruimte 116
3512 BK Utrecht

Trainer

De workshop wordt verzorgd door Karin Smit (Onderwijsadvies & Training, faculteit Sociale Wetenschappen)

AANMELDEN

Aanmelden voor deze workshop.

MEER INFORMATIE

Coördinator aansluiting vo-wo (Janneke Hartemink):
aansluitingvowo@uu.nl
T 030 253 1301 of 06 55788475

Begindatum en -tijd
18 april 2019 14:00
Einddatum en -tijd
18 april 2019 16:00