30 januari 2020 van 14:00 tot 16:00

Workshop voor decanen en mentoren: academische transitie

Als decaan of mentor begeleid je leerlingen bij hun studiekeuze. In dit proces wordt aandacht besteed aan de vraag of de inhoud, het niveau en wellicht het onderwijsmodel van de vervolgopleiding bij iemand passen. Ondanks dat beginnende studenten vaak met positieve verwachtingen aan de volgende fase in hun leven beginnen, slaan de stress en onzekerheid de eerste maanden vaak toe. Heeft dat te maken met een verkeerde studiekeuze of met de impact van een dergelijk life event? Bij dat laatste kan worden stilgestaan in gesprekken, zodat leerlingen hierop zijn voorbereid.

INHOUD

Aan de hand van het model van Schlossberg staan we stil bij de verschillende fasen van deze academische transitie en wat die betekent voor de leerling. Waarom gaan sommige studenten hier gemakkelijk doorheen, terwijl dit veranderingsproces op anderen veel meer impact heeft? Vervolgens bespreken we aan welke fasen je als begeleider aandacht kunt besteden bij de studiekeuzebegeleiding en op welke manier je dit kan doen. Aan het eind van de workshop heeft u een opzet voor een gespreksformat of een plenaire bijeenkomst om academische transitie in uw eigen begeleidingspraktijk te thematiseren.

PROGRAMMA

  • Ervaringen van beginnende eerstejaars
  • Academische transitie en de vier elementen die bepalen hoeveel impact deze overgang op een individu heeft
  • Waar kun je als begeleider op een zinvolle manier op anticiperen?
  • Aan de slag: aandacht voor transitie in de eigen begeleidingspraktijk

Datum

Donderdag 30 januari 2020 (14:00-16:00 uur)

KOSTEN

€ 25,-

DOELGROEP

Decanen en mentoren vwo

Locatie

Utrecht (exacte locatie volgt)

AANMELDEN

U kunt zich t/m 23 januari 2020 aanmelden.

Trainers

De workshop wordt verzorgd door Angela Markenhof en Elma Zijderveld (Onderwijsadvies & Training, faculteit Sociale Wetenschappen)

MEER INFORMATIE

Coördinator aansluiting vo-wo (Janneke Hartemink):
aansluitingvowo@uu.nl
T 030 253 1301 of 06 55788475

Begindatum en -tijd
30 januari 2020 14:00
Einddatum en -tijd
30 januari 2020 16:00