22 februari 2019 van 09:00 tot 17:00

Workshop 'Sex and Science in Early Modern Europe'

La Primavera van Sandro Botticelli, Uffizi-museum Florence. Bron: Wikimedia
La Primavera van Sandro Botticelli, Uffizi-museum Florence. Bron: Wikimedia

Op vrijdag 22 februari organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een workshop over 'Sex and Science in Early Modern Europe'. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. 

Seks is een relatief recente uitvinding. Reproductie is inherent aan de mens, maar seks en seksualiteit zijn conceptuele constructies van later tijden. In de vroegmoderne tijd raakten artsen, anatomisten, filosofen en literaire auteurs gefascineerd door menselijk verlangen en seksueel gedrag. Duikend in klassieke teksten verzamelden humanisten oude kennis over liefde en lust. Pornografen catalogiseerden seksuele variaties om het verlangen op te wekken. De wetenschappelijke revolutie en de vroege verlichting moedigden innovatieve experimenten en nieuwe theorieën over verlangen en reproductie aan.

workshop

CLUE+ en ACCESS (Amsterdam Center for Cross-disciplinary Emotion and Sensory Studies) nodigen belangstellenden uit voor een eendaagse workshop over seks en wetenschap in het vroegmoderne Europa. Hoe definieerden wetenschappers seks en hoe plaatsden ze het in ons lichaam en onze geest? Welke kennistechnieken gebruikten ze om informatie te verzamelen over seksuele handelingen en het voortplantingssysteem? Een internationaal, interdisciplinair panel van sprekers zal deze onderwerpen onderzoeken en de mogelijkheden en plannen voor verder onderzoek naar de geschiedenis van seksualiteit in het vroegmoderne Europa bespreken.

De workshop vindt plaats in het Engels. Uitgebreide informatie, inclusief programma, is beschikbaar in het Engels

Begindatum en -tijd
22 februari 2019 09:00
Einddatum en -tijd
22 februari 2019 17:00
Entree
Gratis entree