16 april 2019 van 13:00 tot 18:00

Workshop: New Perspectives on Human Dignity and Human Rights

© iStockphoto.com/seb_ra

Op 16 april vindt de workshop 'New Perspectives on Human Dignity and Human Rights' plaats. Deze workshop hoopt licht te werpen op verschillende vragen over de menselijke waardigheid en mensenrechten door het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

De betekenis, het gebruik en de praktische implicaties van het begrip 'menselijke waardigheid' blijven een zeer controversieel onderwerp. Dit geldt voor verschillende toegepaste contexten, met name voor de rol ervan binnen het kader van de mensenrechten, maar ook voor de verbanden tussen een moreel en een juridisch begrip van de menselijke waardigheid.

De workshop vindt plaats in het Engels. Meer informatie is beschikbaar in het Engels

Begindatum en -tijd
16 april 2019 13:00
Einddatum en -tijd
16 april 2019 18:00
Entree
Gratis entree