1 september 2017 van 13:00 tot 17:00

Workshop ‘Het emotionele zelf’

© iStockphoto.com/ryasick
© iStockphoto.com/ryasick

Op vrijdag 1 september organiseert de Werkgroep Lichaamsgeschiedenis een workshop waarin onderzoekers laten zien hoe de benadering van 'het emotionele zelf' kan worden toegepast in historisch onderzoek.

Geschiedenis van het zelf

De geschiedenis van het ‘zelf’ heeft door het werk van onder meer Dror Wahrman (The Making of the Modern Self: Identity and Culture in Eighteenth-Century England (2004)) een nieuwe cultuurhistorische wending gekregen. Wahrman stelt dat we vanaf het einde van de achttiende eeuw kunnen spreken van een ‘modern zelf’, dat de nadruk legt op uniciteit en innerlijkheid en biologisch verankerd is.

Factoren in zelfontwikkeling

Verschillende historici benadrukken dat deze ontwikkeling per land verschilde, maar ook wat betreft klasse en plaats. Historica Geertje Mak heeft daar een praxeografische focus op praktijken en technieken aan toegevoegd in haar boek Doubting sex. Inscriptions, bodies and selves in nineteenth century hermaphrodite case histories (2012).

Het zelf en emoties

Deze bijeenkomst zal gaan over de verschillende praktijken waarin het zelf tot stand komt, met een bijzondere nadruk op de relatie tussen het zelf en emoties. Als uitgangspunt dient het artikel van Elwin Hofman, ‘How to do the history of the self’, verschenen in History of the Human Sciences 29:3 (2016) pp. 8-24. In dit artikel stelt Hofman onder meer voor om vier ‘praktijken van het zelf’ te bestuderen, namelijk: technieken van het zelf, praten over het zelf, zelfinterpretatie en reguleringspraktijken. Ook pleit Hofman ervoor juist de vreemde en paradoxale aspecten van het zelf te bekijken, in plaats van de ontwikkeling van het zelf als een lineaire en samenhangende geschiedenis te presenteren.

Sprekers

Vier sprekers zullen laten zien hoe we deze benadering van de ‘praktijken van het zelf’ kunnen toepassen in historisch onderzoek. Daarbij ligt de focus op emotionele en belichaamde praktijken van het zelf in verschillende contexten, zoals de rechtbank, de forensische wetenschap en opvoedingsgestichten.

  1. ‘Toch wist ik dat dit alleen maar een spelletje was’: Praktijken van het zelf in het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes, 1950-1975 (Saskia Bultman, Radboud Universiteit)
  2. ‘Het jonge zelf’: op zoek naar ‘het zelf’ bij jongeren in Rijksopvoedingsgestichten (Laura Nys, UGent)
  3. De rechtbank en ik. Criminele verhoren en identiteit in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1830 (Elwin Hofman, KU Leuven)
  4. Emoties meten: psychiaters in de Nederlandse rechtbank (1900-1930) (Willemijn Ruberg, Universiteit Utrecht)
Begindatum en -tijd
1 september 2017 13:00
Einddatum en -tijd
1 september 2017 17:00