Workshop Epistemic Diversity in Knowledge Production Practices

tot
Illustration with people in it

"Promises and challenges of epistemic diversity in knowledge production practices: A view from history and philosophy of science."

Workshop

De epistemische waarde van diversiteit in wetenschappelijke gemeenschappen is een punt van discussie geweest in de wetenschapsfilosofie en de sociale epistemologie. Sommigen hebben betoogd dat cognitieve diversiteit (wanneer leden verschillende vaardigheden, onderzoeksheuristieken en perspectieven op het onderwerp van onderzoek hebben) noodzakelijk is voor een efficiënte verdeling van cognitieve arbeid. Anderen hebben erop gewezen dat sociale/demografische diversiteit (wanneer leden verschillende niet-epistemische waarden of sociale locaties hebben) kritiek kan uitlokken, de middelen biedt om vooroordelen en niet-epistemische waarden in het onderzoeksproces te identificeren, ruimte maakt voor nieuwe onderzoekslijnen en epistemische onrechtvaardigheden herstelt.

Kortom, diversiteit zou een veelbelovend instrument kunnen zijn om de objectiviteit, rechtvaardigheid en efficiëntie van wetenschappelijke gemeenschappen en de kennis die zij produceren te vergroten. Met dit in gedachten blijven verschillende vragen open. Wanneer en waarom is diversiteit epistemisch gunstig, en in hoeverre is het wenselijk in wetenschappelijk onderzoek? In welke situaties kan diversiteit epistemisch schadelijk zijn voor de productie van kennis? Wat is de relatie tussen sociale en epistemische diversiteit? Wat zijn de relevante dimensies (zoals ras, geslacht, klasse of etniciteit) van sociale diversiteit? Onder welke institutionele voorwaarden leidt sociale diversiteit tot cognitieve diversiteit? En tenslotte, hoe moeten we diversiteit aanmoedigen en de voordelen ervan benutten in wetenschappelijk onderzoek? De workshop wil enkele van deze kwesties onderzoeken en de rol van diversiteit in het huidige wetenschappelijk onderzoek bespreken.

De sprekers en hun voordrachten

  • On the Limits of Dissent: Attacks against Scientists and the Cancel Culture Strategy, by Manuela Fernández Pinto, Universidad de los Andes, Colombia.

  • The Need for a Geographically Situated Approach to Diversity in Science, by Juliana Gutierrez Valderrama, Universidad de los Andes, Colombia.

  • Epistemic Diversity and Epistemic Injustice in Multi-Professional Decision-Making, by Saana Jukola, University of Twente.

Praktische informatie

Meer informatie over het programma en de lezingen is te vinden in dit document.

Gelieve uw plaats veilig te stellen door u te registreren via de volgende link
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden wij u aan zo snel mogelijk in te schrijven. Als u kiest voor online deelname, dan ontvangt u enkele dagen voor de workshop een link.

Organisatoren
Abigail Nieves Delgado, Freudenthal Institute, Utrecht University
Juliana Gutiérrez Valderrama, Universidad de los Andes, Colombia

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Janskerkhof 13, room 0.06 (Utrecht) en online
Entree
Aanmelding noodzakelijk.
Aanmelden

Zie boven.