Van 14 september 2017 08:00 tot 17 september 2017 16:00

WINIR Conferentie 2017: Instituties en Open Samenlevingen

Democratieën en open samenlevingen zijn onlangs getroffen door verschillende tegenslagen. Nu de negatieve gevolgen van de financiële crisis, ongelijkheid in vermogen en inkomen, geglobaliseerde handel en mobiliteit van kapitaal sterker worden, lijkt de wereld in toenemende mate bedreigd door populisme. In deze context van onrust worden veel van de gevestigde doctrines, die tot voor kort vanzelfsprekend waren, uitgedaagd, en er is een toenemende bezorgdheid over de mogelijke toekomst van open samenlevingen in economische en politieke zin.

Tegen deze achtergrond wordt de vierde WINIR Conferentie georganiseerd, in nauwe samenwerking met het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen. De Call for Papers is nu open, lees meer details op onze Engelse pagina, of op de WINIR website.

Begindatum en -tijd
14 september 2017 08:00
Einddatum en -tijd
17 september 2017 16:00
Meer informatie
WINIR WEBSITE