6 november 2018 van 14:00 tot 15:45

Willemijn van Doorn-Hoekveld spreekt over overstromingsrisico's en de Europeesrechtelijke aspecten daarvan

Zandzakken tegen overstroming van een straat in Praag

Hoe verdelen we in Europa de beschermingsmaatregelen en herstelwerkzaamheden bij overstromingen? Willemijn van Doorn-Hoekveld spreekt op een seminar op 6 november in Amsterdam over juridische aspecten hiervan.

Op het seminar 'Klimaatverandering en beheersing van overstromingsrisico's vanuit juridisch perspectief; gouden ei of exportproduct?' is Willemijn Van Doorn-Hoekveld één van de sprekers. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht. Eerder dit jaar promoveerde ze op de Europeesrechtelijke aspecten van de beheersing van overstromingsrisico's. Haar proefschrift droeg als titel Distributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law. The Netherlands, Flanders and France as case studies.

Lasten en compensatie

Van Doorn-Hoekveld stelde onder meer vast dat maatregelen tegen overstromingen kunnen leiden tot waardedaling van woningen of inkomensderving en dat die lasten ongelijk over de samenleving zijn verdeeld. In Nederland lig tde focus van het overstromingsrisicobeheer op bescherming, met een goed ontwikkeld compensatieregime voor de lasten. In Vlaanderen en Frankrijk ligt de focus veel meer dan in Nederland op herstelmaatregelen. De lasten zijn ongelijk verdeeld tussen de landen onderling en in geval van Vlaanderen en Frankrijk ook binnen een land. Deze constatering leidt echter niet direct tot de conclusie dat deze verdeling ook onrechtvaardig is, omdat de definitie van een rechtvaardige verdeling van lasten verschilt per gemeenschap en periode. 

Het seminar in Amsterdam op 6 november wordt georganiseerd door KNW Waternetwerk en Houthoff en gat ook in op de technische aspecten van overstromingsrisicobeheer. Het is bedoeld voor mensen uit de industrie, overheden, juridisch adviseurs, technisch adviseurs.

Meer informatie via de site H20.

Begindatum en -tijd
6 november 2018 14:00
Einddatum en -tijd
6 november 2018 15:45