Wie wil er meedoen? Burgerbetrokkenheid, draagvlak en collectieve actie

UU Prof. Dr. Denise de Ridder neemt deel aan het volgende evenement:

tot

Burgerbetrokkenheid is belangrijk om draagvlak te creëren voor maatschappelijke transities. Principes van gezamenlijk handelen (joint action) zouden daarbij centraal kunnen staan. Wat zijn de psychologische mechanismen die ervoor zorgen dat burgers als collectief kunnen opereren? Wat zijn de juridische en bestuurskundige implicaties van deze nieuwe vormen van betrokkenheid? En welke vraagstukken moeten scherper op de onderzoeksagenda? 

Tijdens deze discussiemiddag bespreken we de kansen en mogelijkheden van het nieuwe joint action perspectief op burgerbetrokkenheid aan de hand van een multidisciplinair debat.

Met:

 • Maarten Prak, KNAW-lid en emeritus hoogleraar economische en sociale geschiedenis, Universiteit Utrecht
   
 • Denise de Ridder, hoogleraar psychologie en coördinator Platform Behavior & Institutions, Universiteit Utrecht - Meepraten is meedoen: gedragsinzichten om burgerbetrokkenheid te vergroten
   
 • Scott Douglas, universitair hoofddocent bestuurskunde, Universiteit Utrecht, en lid De Jonge Akademie - Hoe betrek je kwetsbare burgers bij beleid? Voorbeelden uit de jeugdzorg, wijkpsychiatrie en laaggeletterdheid
   
 • Eva Rovers, schrijver en oprichter van Bureau Burgerberaad - Democratisch zelfvertrouwen: waarom het noodzakelijk is en hoe we het kunnen kweken
   
 • Hanneke van Eijken, hoogleraar rechtsstaat en democratie, Universiteit Utrecht - Democratie, burgerschap en een rechtvaardig klimaatbeleid: op zoek naar evenwicht en stem
   
 • Eefje Cuppen, directeur Rathenau Instituut en hoogleraar Governance of Sustainability, Universiteit Leiden - Sturen op maatschappelijke waarden in transities
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Trippenhuis, Tinbergenzaal, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Aanmelden

Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Meer informatie
Website van de KNAW