12 april 2019 van 12:45 tot 13:30

Werk-familiebeleid: nuttig voor mannen en vrouwen

Het combineren van een carrière en een gezin kan lastig zijn. Om mensen hierbij te helpen bieden Europese overheden en werkgevers steeds vaker werk-familiebeleid aan, zoals verlofregelingen (zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en ouderschapsverlof) of de optie om in deeltijd te werken. Toch wordt dit beleid maar in beperkte mate gebruikt – zeker mannen doen dit weinig.

In haar proefschrift onderzoekt promovenda Leonie van Breeschoten hoe dit komt: wanneer gebruiken mensen werk-familiebeleid waar ze recht op hebben en wat is de rol van organisaties daarin? Zijn er bijvoorbeeld organisaties waar dit makkelijker of moeilijker kan? Verschilt dit voor mannen en vrouwen? Daarnaast is ook niet altijd duidelijk of werk-familiebeleid daadwerkelijk doet wat het moet doen. Daarom kijkt Van Breeschoten ook naar de gevolgen van werk-familiebeleid: relateert het aan de beoogde uitkomsten?

Twee uitkomsten worden onderzocht: minder werk-privéconflict en meer inzet op het werk. Ook kijkt ze of dit voor mannen en vrouwen verschilt. 

In het proefschrift laat Van Breeschoten zien dat organisaties een rol spelen in de besluitvorming van mensen om werk-familiebeleid wel of niet te gebruiken, en dat werk-familiebeleid, in zekere mate, relateert aan de beoogde uitkomsten.
Opvallend genoeg blijken er genderverschillen te zijn in het gebruik van werk-familiebeleid, maar niet in de gevolgen ervan. Dit suggereert dat hoewel gendernormen de keuzes van mensen beïnvloeden, deze niet de uitkomsten van werk-familiebeleid beïnvloeden. Met andere woorden: werk-familiebeleid kan net zo nuttig zijn voor mannen als voor vrouwen.

Begindatum en -tijd
12 april 2019 12:45
Einddatum en -tijd
12 april 2019 13:30
Promovendus
Leonie van Breeschoten
Proefschrift
Combining a Career and Childcare. The Use and Usefulness of Work-Family Policies in European Organizations
Promotor(es)
prof. dr. ir. A.G. Van der Lippe
Co-promotor(es)
dr. K.H. Begall, dr. A. Poortman