25 september 2017 van 17:00 tot 19:00

Welkom voor UES-studenten

UES Welcoming Event

In september zijn er nieuwe studenten die met behulp van het Utrecht Excellence Scholarship, Bright Minds Fellowship of het Holland Scholarship aan hun UU-opleiding beginnen.

Om hen welkom te heten, is er op maandag 25 september een evenement voor de bursalen, alumni en donateurs van deze programma's.
Donateurs leveren een substantiële bijdrage aan de kansen die wij kunnen bieden aan beurzalen. Wij zijn hen daar buitengewoon dankbaar voor en ontmoeten hen graag tijdens deze bijeenkomst.

Na een welkomstwoord van rector Bert van der Zwaan is er de gelegenheid om kennis te maken met de aankomende studenten en ze te feliciteren met het behalen van hun beurs. Daarnaast kunnen alumni die in het verleden een beurs ontvingen een goed beeld geven van de impact die het ontvangen van een Scholarship op hun toekomst heeft. 

Begindatum en -tijd
25 september 2017 17:00
Einddatum en -tijd
25 september 2017 19:00