27 januari 2020 van 20:00 tot 21:30

Welke ‘VOC-mentaliteit’? Over koloniale ideeën, toen en nu

Ter gelegenheid van de publicatie van The Dutch Empire between Ideas and Practice, 1600-2000, geredigeerd door dr. René Koekkoek (Politieke geschiedenis), dr. Arthur Weststeijn (Vroegmoderne literatuur) en Anne-Isabelle Richard (Universiteit Leiden) gaan verschillende historici met elkaar in debat over het vermeende exceptionalisme van het Nederlandse imperium en de manier waarop koloniale ideeën en ideologieën huidige visies daarop kleuren.

Er is de laatste jaren veel discussie over de Nederlandse koloniale geschiedenis en de doorwerking daarvan in het heden, van de slavernij in Suriname tot de dekolonisatie van Indonesië. Toch hebben historici tot voor kort nog maar weinig aandacht besteed aan de manier waarop er in het verleden werd gedacht en gediscussieerd over de Nederlandse koloniale overheersing.

‘VOC-mentaliteit’

De Nederlandse koloniale geschiedenis speelt een grote rol in het huidige politieke en maatschappelijke debat. Maar hoe werd er eerder, in de koloniale tijd, gedacht en gediscussieerd over het Nederlandse kolonialisme? En hoe werken die ideeën en discussies door in de actualiteit? Welke ideeën lagen bijvoorbeeld ten grondslag aan de VOC? Was er, zoals Jan-Peter Balkenende meende, een ‘VOC-mentaliteit’ die het Nederlandse kolonialisme onderscheidde van andere Europese imperia? En hoe werd die mentaliteit in de praktijk vormgegeven?

Begindatum en -tijd
27 januari 2020 20:00
Einddatum en -tijd
27 januari 2020 21:30
Entree
Gratis entree