23 februari 2018 van 19:00 tot 21:30

Welke rol speelt religie nog in de Nederlandse identiteit?

Leiden © iStockphoto.com/pidjoe
Leiden © iStockphoto.com/pidjoe

Vrijheid vormt een belangrijke pijler voor de Nederlandse identiteit. Tegelijkertijd wordt religie regelmatig voorgesteld in de media als iets dat tegen onze liberale waarden indruist, emancipatie tegengaat en mensen oplegt hoe te denken en te handelen. Vrijheid en religie lijken een moeizaam paar te vormen. Kunnen we religie nog als onderdeel van de Nederlandse identiteit beschouwen en kunnen we conservatieve gelovigen als échte Nederlanders zien?

Tijdens deze avond stellen het Centre for the Humanities en het Utrecht Religie Forum de vraag welke rol religie speelt in de hedendaagse Nederlandse identiteit. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de vraag of er ook plek is voor nieuwe religies in de Nederlandse identiteit. Stuiten nieuwe religieuze tradities op meer weerstand ondanks het seculiere karakter van ons land? Is er wel echt sprake van neutraliteit als het gaat om religie in het publieke domein?

De avond begint met korte mini-colleges van drie wetenschappers die deze vragen vanuit hun eigen onderzoeksveld benaderen. Na de pauze zal een panelgesprek plaatsvinden waarin de plaats van religie in de hedendaagse Nederlandse samenleving ter discussie wordt gesteld door wetenschappers, een romanschrijver, een journalist en een politicus. Er zal voldoende ruimte zijn voor het publiek om vragen te stellen en van gedachten te wisselen tijdens de afsluitende discussie.

Mini-colleges

Dr. Ernst van den Hemel (religie- en literatuurwetenschapper Universiteit Utrecht) over: De religieuze wortels van de Nederlandse identiteit in het seculiere politieke discours

Dr. Pooyan Tamimi Arab (filosoof en antropoloog, Universiteit Utrecht) over: De relatie tussen de politieke en religieus-culturele identiteit en uitingen daarvan in het publieke domein

Dr. Nella van den Brandt (cultureel antropoloog, Universiteit Utrecht) over: Religie, Diversiteit en Gender

Panelgesprek

Gespreksleider

Dr. Marianne Klerk, historicus  University of Oxford

Deelnemende sprekers

Asis Aynan, auteur en columnist

Brahim Bouzik, oprichter en uitgever van De Moslimkrant

Maarten van Ooijen, fractievoorzitter ChristenUnie gemeenteraad Utrecht

Nella van den Brandt, Universiteit Utrecht

Begindatum en -tijd
23 februari 2018 19:00
Einddatum en -tijd
23 februari 2018 21:30