Webinar: Burgerinitiatieven in tijden van crisis: een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de bestendigheid van bu

tot
Group of young people on a rooftop in Buenos Aires learning urban gardening from a mid adult woman

In Nederland hebben burgerinitiatieven veel lof geoogst en worden zij in toenemende mate verantwoordelijk gemaakt voor het verlenen van openbare diensten. Om deze rol te kunnen vervullen, moeten ze een crisis kunnen doorstaan, want tijdens een crisis moet de publieke dienstverlening betrouwbaar blijven.

Literatuur over de duurzaamheid van burgerinitiatieven suggereert dat grote initiatieven, met een hechte kerngroep en sterke overheidssteun het meest duurzaam zijn. Uit ons onderzoek blijkt echter dat dit tijdens de COVID-19-crisis niet het geval was. Flexibiliteit en vrijheid om onafhankelijk van de gemeentelijke overheid te functioneren bleken meer bepalend te zijn voor duurzaamheid. Dit suggereert dat ondanks de publieke waarde van burgerinitiatieven, van hen niet kan worden verwacht dat zij veel verantwoordelijkheid nemen voor duurzame publieke dienstverlening.

Het webinar wordt georganiseerd door de FOCI hub en onze gast is Kors Visscher.

De voertaal is Engels.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online webinar
Entree
Vrije toegang
Aanmelden

Iedereen is welkom, om te registreren mail naar foci-hub@uu.nl.