28 mei 2019 van 15:30 tot 18:00

Derde debat over toekomst van de veehouderij

Wat betekent kringlooplandbouw voor het dier?

Diergeneeskunde Debat. Kringlooplandbouw

Als veterinair kenniscentrum staat de faculteit Diergeneeskunde in het hart van actuele maatschappelijke vragen. Over die vragen gaan we graag met anderen in gesprek, bijvoorbeeld door discussiebijeenkomsten te organiseren.

Debatserie Toekomst van de Veehouderij

Op 28 mei a.s. gaan onderzoekers, docenten, dierenartsen, studenten, veehouders, landbouwinnovators, politici en milieu- en dierenbeschermers voor de derde keer in debat over de toekomst van de veehouderij. Op de agenda deze keer: wat betekent een overgang naar ‘kringlooplandbouw’ voor de productie, de gezondheid en het welzijn van onze landbouwhuisdieren?

Circulariteit als visie voor de Nederlandse landbouw

Afgelopen herfst legde minister Carola Schouten van LNV een ambitieuze visie op tafel. Dankzij innovatie moet de agrofoodsector van de toekomst kringlopen van grondstoffen en energie gaan sluiten. De landbouw moet gaan produceren zonder broeikasgassen, ammoniak en fijnstof uit te stoten, veevoer van elders te importeren of de Nederlandse bodem te bestrooien met teveel mest.

De uitdaging voor veehouders en dieren

De Nederlandse veehouderij staat dus voor de uitdaging: hoe kan zij even veel vlees, zuivel en eieren produceren als dieren krachtvoer inruilen voor afval, rest- en bijproducten? Hoe kan ze emissies beperken zonder stallen hermetisch af te sluiten? Hoe zorgen we ervoor dat landbouwhuisdieren straks kunnen voldoen aan de wensen van consumenten, de economie én het milieu?

‘House of Commons’ debat

Op 28 mei zullen we korte inleidingen horen van diverse sprekers, onder wie:
 

  • Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Ministerie van LNV;
  • Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit & Research;
  • Arjan Stegeman, hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, Universiteit Utrecht;
  • Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn, Universiteit Utrecht.

Heel snel zullen  we echter overschakelen op een levendig zaaldebat, in de vorm van het Britse House of Commons (‘Order! Order!’). We doen dat onder deskundige leiding van Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut.

Praktische informatie

U bent van harte welkom vanaf 15.30 in Café Madame Jeannette, Yalelaan 104, Utrecht (op Utrecht Science Park De Uithof). Het debat begint om 16:00. Om 18:00 uur sluiten we af met een borrel.

Komt u per openbaar vervoer? Vanaf Bushalte Heidelberglaan loopt u in ca. 6 minuten naar Café Madame Jeannette. Komt u met de auto? Tegenover en iets voorbij het Café staan meerdere (betaalde) parkeerterreinen tot uw beschikking.

Deelname aan het debat is kosteloos, maar vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf wel noodzakelijk. Aanmelden kan hieronder.

Begindatum en -tijd
28 mei 2019 15:30
Einddatum en -tijd
28 mei 2019 18:00
Entree
gratis